Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 (số 34/HD-BTT ngày 30/9/2013)
(16/10/2013 1:38:37 CH)
 

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC NGÀY HỘI

1. Nội dung:

  1.1. Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương.

          1.2. Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về việc tổ chức Đại hội Mặt trận TQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận TQVN lần thứ VIII và chủ trương phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội.

1.3. Đánh giá kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2013; kết quả cải tạo tập quán lạc hậu gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2014.

1.4. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2013.

          1.5. Tổ chức các hoạt động như: trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà các cháu học giỏi, khởi công các công trình văn hoá, phúc lợi xã hội; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng…

  2. Hình thức và biện pháp thực hiện:

2.1. Hình thức: Phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ từng nơi để tổ chức cho phù hợp. Ban Thường trực hướng dẫn một số nội dung cơ bản “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gồm 2 phần chính:

Phần lễ: Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu dự ngày hội; ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 83 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả cuộc vận động năm 2014; các đại biểu trao đổi, thảo luận; công bố danh sách hộ gia đình văn hoá, trao giấy chứng nhận gia đình văn hoá liên tục 3 năm liền (nếu có); biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong năm; mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có); phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận TQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ VIII; đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua năm 2014; phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

Phần hội: Tùy theo từng nơi, phần hội có thể tổ chức trước hoặc sau phần lễ, khuyến khích các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

  2.2. Trang trí Ngày hội: Nên có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong khu dân cư. Ma két trang trí:  

                                           Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

         Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

                                                (18/11/1930-18/11/2013)

                                                          Khu dân cư…. Xã……

        2.3. Biện pháp: Quá trình tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức chủ yếu tại các khu dân cư, song tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, có thể tổ chức theo cụm khu dân cư hoặc toàn xã.

Tại khu dân cư, việc tổ chức Ngày hội do Ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Chi bộ, Trưởng thôn và Ban vận động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức Ngày hội, Ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công các thành viên chuẩn bị các nội dung của Ngày hội.

Nếu tổ chức theo cụm khu dân cư hoặc toàn xã thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã  xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội ở khu dân cư; chủ trì, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tổ chức làm điểm ở một số khu dân cư trước khi tổ chức đồng loạt Ngày hội.

Thời gian có thể diễn ra một ngày hoặc 1/2 ngày trong dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (từ ngày 01/11 đến 18/11/2013).

2.4. Thành phần tham dự Ngày hội: Các hộ gia đình đang cư trú trên địa bàn dân cư, không phân biệt thường trú hoặc tạm trú; tuỳ theo điều kiện có thể mời toàn thể các thành viên trong gia đình hoặc đại diện hộ gia đình; chú ý mời các vị là chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn, sinh sống ở khu dân cư để cùng tham gia Ngày hội

Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở các cấp dự Ngày hội. Từng cấp có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo tham gia ở các địa điểm khác nhau để trong hoạt động Ngày hội thể hiện sự quan tâm và động viên của các đồng chí lãnh đạo.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

          1.1. Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

          1.2. Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

          1.3. Tuyên truyền về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên hưởng ứng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; tuyên truyền về truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương.

          1.4. Tuyên truyền việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tại các địa phương, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tham gia ngày hội với các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư.

          2. Hình thức tuyên truyền:

  2.1. Công tác tuyên truyền cần chuẩn bị chu đáo và triển khai trước Ngày hội; nên có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn về chủ đề “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; phối hợp với các phương tiện thông tin, truyền thanh để tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh để toàn dân biết. Các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

          2.2. Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

          2.3. Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp để thống nhất chủ trương, nội dung, hình thức, thời gian tiến hành; hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức Ngày hội. Phối hợp với ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, khu dân cư.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

3. Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp gửi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Ban Phong trào) chậm nhất vào ngày 25/11/2013 để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định. 

____________________________

* Tại Văn bản số 834/MTTQ-BTT ngày 04/10/2013 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai hướng dẫn: BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn BCĐ phong trào các xã, phường, thị trấn và Trưởng ban vận động khu dân cư tổ chức bình xét “Gia đình văn hoá” và làm thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ban hành quyết định công nhận hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá năm 2013 kịp thời để công bố vào Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc (18/11) phù hợp với tình hình thực tế của từng khu dân cư (không áp dụng như nội dung II, trang 6 của Văn bản số 865/SVHTTDL-NSVH&GD ngày 17/9/2013 của Sở Văn hoá -Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai đã quy định).     

        

 

 

Ban Thuường trực