THÔNG BÁO CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ (Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV)
(19/08/2011 2:38:55 SA)Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2011, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2011; những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIV
 

I- Công tác mặt trận tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng chính quyền:

                Sáu tháng đầu năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã khắc phục những khó khăn, phát huy những thuận lợi, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả thiết thực. Tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đi vào cuộc sống; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Thông qua hoạt động của Mặt trận, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền không ngừng được củng cố, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Đặc biệt là tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, góp phần quyết định vào thành công chung của cuộc bầu cử thông qua những hoạt động đặc thù của hệ thống Ủy ban Mặt trận:

                Đối với bầu cử Đại biểu Quốc hội: căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông báo; sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQVN tỉnh; căn cứ văn bản cấp có thầm quyền, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ 15 cơ quan, đơn vị giới thiệu 30 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIII tỉnh Lào cai là 16 người; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội thường trú và công tác tại tỉnh Lào Cai là 08 người trong đó: nam 04, nữ 04; dân tộc Kinh 04, dân tộc Mông 02, dân tộc Giáy 02; tuổi trẻ 03 người (dưới 40 tuổi).

                Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh: Ngay sau khi có thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 162 người (hệ số đạt 3% so với đại biểu được bầu). Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã lập danh sách sơ bộ 107 người ứng cử (hệ số đạt 1,98% so với đại biểu được bầu) Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách chính thức những người ứng cử là 82 người trong đó: nữ 33 người = 40,2%; Đảng viên 63 người = 76,8%; ngoài đảng 19 người = 22%; tuổi trẻ dưới 35 tuổi (bao gồm cả TP và xã, thị trấn) 28 người = 34,1%, tái cử 12 người = 14,6%; dân tộc thiểu số 53 người trong đó: dân tộc Mông 09, Giáy 06, Tày 12, Pa Dí 02, Hà Nhì 02, Bố Y 02, Dao 12, Mường 02, nùng 04, Phù Lá 02, Xa Phó 02 người.

                Các huyện, thành phố: thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của Ban chỉ đạo bầu cử cùng cấp và kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh từ công tác tổ chức thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, đến công tác chủ trì tổ chức thực hiện các bước quy trình hiệp thương, đặc biệt là công tác chủ trì tổ chức các hội nghị để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thực hiện công tác vận động bầu cử. Riêng thành phố Lào Cai đến hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 47 người (đạt hệ số 1,57% so với số đại biểu HĐND được bầu) trong đó: nữ 18 người = 38,3%; đảng viên 38 người = 80,85%; ngoài đảng 09 người = 19,15%; tuổi trẻ 19 người = 40,43%; dân tộc thiểu số 9 người = 19,15%.

                Xã, phường thị trấn: trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh, với sự chủ trì hướng dẫn, đôn đốc kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp, Ban Thường trực Mặt trận các xã, phường, thị trấn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2.2011 để làm cơ sở quan trọng trong phân bố nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2011 – 2016. Giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND xã, thị trấn; tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã lập danh sách chính thức 5.925 người (đạt hệ số 1,57% so với số đại biểu HĐND được bầu) trong đó: nữ 1.396 người = 23,56%; đảng viên 3649 người = 61,39%; ngoài đảng 3649 người = 38,41%; tuổi trẻ 2931 người = 49,47%; dân tộc thiểu số 4233 người = 71,44%, đồng thời làm tốt công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu quốc hội; tham gia các tổ bầu cử, đặc biệt là đôn đốc hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận vận động cử tri đi bỏ phiếu bầu cử.

                Với những đóng góp của hệ thống tổ chức, khi tổng kết cuộc bầu ĐBQH và HĐND các cấp: chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 06 tập thể, 12 các nhân; UBTWMTTQVN tặng bằng khen 09 tập thể thuộc UBMTTQVN từ tỉnh đến các Ban công tác Mặt trận; Ủy ban MTTQ tỉnh được hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen.

                Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai hết sức vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV - nhiệm kỳ 2011-2016, nhất là bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm tiếp tục đưa tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, vững chắc. Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông báo: tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐB HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; đồng thời tổng hợp những ý kiến cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những ĐBQH khóa XIII và tâm tư nguyện vọng của các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tầng lớp nhân dân chuyển về  UBTW Mặt trận TQVN để phản ánh với kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa XIII. Trước kỳ họp thứ hai, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh tổ chức thành công 19 điểm tiếp xúc vói cử tri tại 9/9 huyện, thành phố với trên 1.355 lượt cử tri tham gia. Tại các Hội nghị tiếp xúc, cử tri đều nhất trí với báo cáo kết quả của kỳ họp thứ nhất và nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, đồng thời với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức xây dựng 152 cử tri đã thẳng thắn nêu lên các ý kiến đề nghị HĐND-UBND tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết. Trên cơ sở kế hoạch số: 03/KH – ĐQH ngày 22.7.2011 của Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Ban Thường trực UB Mặt trận tỉnh hướng dẫn, đôn đốc Ban Thường trực ủy Ban Mặt trận thành phố và các huyện, phối hợp với thường trực HĐND thành phố và UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ĐBQH khóa XIII sau kỳ thứ nhất (vào ngày 09 và 10 tháng 8 năm 2011) đồng thời chuẩn bị tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV sau kỳ họp thứ 2 theo nội dung kế hoạch số: 06/KH-HĐND ngày 08.7.2011 của Thường trực HĐND tỉnh.

                Song song với nội dung công tác đã nêu trên, Ủy ban Mặt trận các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cùng cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách về công tác dân tộc và tôn giáo ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, sống “Tốt đời, đẹp đạo” động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; vận động đồng bào không di cư tự do; tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc;  đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo; giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Triển khai thực hiện đề án 02-212 về xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2012. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tại nhà tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù 6 tháng đầu năm 2011 tại Công an huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai và trại tạm giam Công an tỉnh. 

                II - Một số kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV:

                1. Giao thông:    

                Cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh kiến nghị HĐND-UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an, Giao thông và các ngành chức năng có biện pháp xử lý dứt điểm các xe ô tô chở quá tải tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường nhất là làm hư hỏng nặng các tuyến đường giao thông. Xử lý các trường hợp xe ô tô con của tư nhân đỗ ở lòng đường và đỗ song song hai bên đường gây cản trở giao thông trong nội thị.

                2. Chế độ chính sách:

                Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có chính sách hỗ trợ kinh phí cho cử tri đến dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

                Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh:

                Có chính sách, chế độ phụ cấp cho Trưởng các chi hội: Phụ nữ, Nông dân, Bí thư chi Đoàn thanh niên; đồng thời nghiên cứu áp dụng Thông tư số: 71/TT-BTC ngày 24/5/2011 về hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Có hiệu lực từ ngày 08/7/2011) đối với hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, để các tổ chức này có điều kiện làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

                Đề nghị tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền của Trung ương có chính sách giải quyết chế độ nghỉ việc trợ cấp một lần đối với cán bộ chuyên trách dân số xã. Có quy định cụ thể về chế độ nghỉ phép hàng năm đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.

                3. Văn hoá - xã hội:

                Cử tri các huyện trong tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tăng mức hỗ trợ để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Mức kinh phí 30 triệu đồng/ nhà văn hóa như hiện nay là thấp và không còn phù hợp với giá cả các loại vật liệu xây dựng tăng cao; đồng thời hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho nhà văn hóa để nhân dân có điều kiện sinh hoạt.

   Trên đây là những nội dung chủ yếu kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2011 của hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các cấp, các ngành đối với kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 ./. 

Ban DC-PL

MTTQ