Skip Navigation LinksCổng thông tin điện tử Thanh Tra Tỉnh » Văn bản quy phạm pháp luật
rss
 
​Thông tư 01/TT-TTCP ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra  (20/03/2013 )
Tải Thông tư số 01/2013/TT-TTCP tại đây

 


 
Gửi bình luận