Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh dự thi công chức năm 2013  (05/02/2014 )
            Ngày 20/01/2014, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lào Cai đã Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ thí sinh dự thi công chức năm 2013 cụ thể như sau

 


Trần Văn Hải 


Văn phòng Thanh tra tỉnh 
Gửi bình luận