Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.
(17/05/2012 5:46:30 SA)

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC chi tiết lấy tại đây.

 Quyết định 1223/QĐ-BYT ngày 18/04/2012 đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC lấy tại đây.

Admin

Sở Y tế