Báo cáo công tác Y tế năm 2012
(03/04/2013 2:24:33 CH)
 

Trong năm 2012, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế, ngành y tế Lào Cai đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2012. Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai kịp thời, cụ thể cho từng lĩnh vực, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và các hoạt động chuyên môn.

Công tác y tế dự phòng tiếp tục được đẩy mạnh, luôn sẵn sàng đáp ứng kịp thời, đầy đủ phương tiện, hóa chất, thuốc, nhân lực cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm họa. Công tác tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em được triển khai thực hiện tốt và đạt kết quả cao, tỷ lệ trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 99,8%; vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, thực hiện tốt các đợt kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các dịp lễ, tết và các lễ hội, sự kiện chính trị lớn cảu tỉnh. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, xảy ra một số dịch bệnh phát sinh theo mùa, ngành y tế đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; chủ động triển khai đồng bộ, đúng quy định các biện pháp chuyên môn, phối hợp thực hiện tuyên truyền phòng bệnh và điều trị; đã kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan rộng ra công đồng, hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bản tỉnh ổn định.

Khám chữa bệnh được duy trì tốt ở các tuyến; công suất sử dụng giường bệnh bình quân tại bệnh viện đạt 127,9%; tại PKĐKKV đạt 111,7%. Khám chữa bệnh BHYT được quan tâm thường xuyên, thuận lợi cho người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế; kết quả khám chữa bệnh đạt rất cao, số lần khám bệnh bình quân đạt 2,8 lần/người/ năm vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; chất lượng dịch vụ y tế từng bước được nâng cao, tinh thần thái độ phục vụ có chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BTC-BYT của liên bộ Tài chính – Y tế, cụ thể bằng Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về giá các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công tác đảng, đoàn thể đươc đẩy mạnh; thực hiện việc kiểm điểm đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4; hoàn thành công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn ngành; thực hiện tốt công tác xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên duy trì phong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục y đức cho cán bộ toàn ngành.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012, cụ thể: Trong 74 chỉ tiêu được đánh giá có 69 chỉ tiêu đạt ≥100%, chiếm 93,2%; tuy nhiên còn 05 chỉ tiêu đạt <100%, trong đó 03 chỉ tiêu <70% và có 01 chỉ tiêu đạt <10% (chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ chỉ đạt 7,5% KH).

Admin