Skip Navigation LinksCổng thông tin điện tử Sở xây dựng » Hướng dẫn thủ tục hành chính  
 
Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  (24/10/2009 )

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

Quy định cụ thể tại công văn số 22 /SXD-KHTH ngày 05/9/2005 của sở Xây dựng Lào Cai

I. ĐĂNG KÝ CẤP CCHN GIÁM SÁT THI CÔNG XD CÔNG TRÌNH:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để được xét cấp CCHN giám sát thi công XD:

a. Các cá nhân đăng ký cấp CCHN phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có quyền công dân, có đủ hành vi năng lực dân sự theo qui định của pháp luật.

- Có bằng cấp chuyên môn Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký.

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 5 năm.

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng do Cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận.

- Có đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố, hư hỏng làm giảm chất lượng công trình trong công tác giám sát thi công xây dựng.

- Có sức khoẻ đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường.

- Cư trú trong tỉnh Lào Cai.

b. Đối với cá nhân hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình tại vùng sâu vùng xa: cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp. Chứng chỉ này chỉ có giá trị hoạt động hành nghề tại vùng sâu, vùng xa đối với các công trình cấp IV theo Nghị định số:209/ 2004/ NĐ- CP ngày 16/ 12/ 2004 của Chính phủ 'Về quản lý chất lượng công trình xây dựng'.

c. Trường hợp cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chỉ cần có thêm chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận.

2. Hồ sơ xin cấp CCHN giám sát thi công XD:

a. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Theo mẫu; 03 ảnh mầu cỡ 3x4 (Chụp trong năm).

b. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.

c. Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ.

d. Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp Theo mẫu.

e. Bản sao hộ khẩu thường trú, Chứng minh tư nhân dân.

3. Nghĩa vụ của người được cấp CCHN giám sát thi công XD:      

a. Khai báo trung thực hồ sơ xin cấp chứng chỉ, nộp lệ phí theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ;

b. Hành nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp;

c. Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sửa chữa chứng chỉ hành nghề;

d. Không được vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ra sự cố, hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình xây dựng;

e. Xuất trình chứng chỉ hành nghề và chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng đối với hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình.

4. Xử lý vi phạm đối với người hoạt động giám sát thi công XD:

a. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Khai báo không trung thực trong hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ;

- Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây sự cố công trình hoặc suy giảm nghiêm trọng chất lượng công trình.

b. Trường hợp vi phạm các nghĩa vụ khác, người được cấp chứng chỉ hành nghề sẽ bị lập biên bản cảnh cáo. Sau 03 lần lập biên bản cảnh cáo, cá nhân sẽ bị thu hồi chứng chỉ.

5. Tổ chức thực hiện cấp CCHN giám sát thi công XD:       

- Cá nhân giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc của các tổ chức tư vấn giám sát được chủ đầu tư thuê và cá nhân hành nghề giám sát độc lập bắt buộc phải có chứng chỉ khi hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình có thời gian hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.

- Các chứng chỉ, chứng nhận được cấp trước đây còn giá trị sử dụng sẽ được tiếp tục sử dụng để hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đến hết năm 2005 .

- Kể từ ngày 01/01/2006, mọi cá nhân khi hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ mới do Sở Xây dựng Lào Cai cấp theo Quyết định số: 12/ 2005/ QĐ-BXD ngày 18/ 4/ 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 'Về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình'.

  II. ĐĂNG KÝ CẤP CCHN KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn để đ­ược xét cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư:

1.1. Điều kiện cấp CCHN kiến trúc sư:

a. Có quyền công dân, có đủ hành vi năng lực dân sự theo qui định của pháp luật.

b. Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng.

c. Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng đ­ược phê duyệt.

d. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình.

e. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định

f. C­ư trú trong tỉnh Lào Cai.

(Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề theo Quy chế này; trường hợp những cá nhân này trước đây đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì trong thời gian làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước không được sử dụng chứng chỉ đó để hành nghề).

1.2. Điều kiện cấp CCHN kỹ s­ư:

a. Có quyền công dân, có đủ hành vi năng lực dân sự theo qui định của pháp luật.

b. Có bằng cấp chuyên môn Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực và nội dung xin đăng ký hành nghề.

c. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình.

d. Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình.

e. Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định

f. C­ư trú trong tỉnh Lào Cai.

2. Hồ sơ xin cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư gồm:

a. Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu  Kỹ sư ,  Kiến trúc sư  ); 03 ảnh mầu cỡ 3x 4 (chụp trong năm).

b. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý ng­ười xin cấp chứng chỉ.

c. Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ;

d. Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp.

e. Bản sao hộ khẩu thư­­ờng trú; Chứng minh thư­­ nhân dân.

3. Nghĩa vụ của người xin cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư: 

a. Khai báo trung thực hồ sơ xin cấp chứng chỉ, nộp lệ phí theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định;

b. Hành nghề đúng với nội dung chứng chỉ được cấp, nhận và thực hiện các công việc hoạt động xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

c. Không được cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ để hành nghề;

d. Không được tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ;

e. Không vi phạm các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp;

f. Xuất trình chứng chỉ và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Xử lý vi phạm đối với người hoạt động hành nghề kiến trúc s­ư, kỹ s­ư:

    a. Các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị thu hồi chứng chỉ:

- Khai báo không trung thực trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ;

- Tự ý tẩy xoá, sửa chữa chứng chỉ;

- Cho m­ượn, cho thuê hoặc cho ngư­ời khác sử dụng chứng chỉ để hành nghề;

- Hành nghề không đúng với nội dung ghi trong chứng chỉ;

- Vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

b. Tr­ường hợp vi phạm các nghĩa vụ khác, ngư­ời đ­ược cấp chứng chỉ hành nghề sẽ bị phạt cảnh cáo; bị phạt cảnh cáo 3 lần sẽ bị thu hồi chứng chỉ.

5. Tổ chức thực hiện cấp CCHN kiến trúc s­ư, kỹ s­ư:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm, khi hết hạn phải làm thủ tục cấp lại.

- Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng được hoạt động hành nghề trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

- Chứng chỉ hành nghề đã cấp theo quy định tại Quyết định số: 91/BXD-ĐT ngày 16/4/1993 của Bộ trư­­ởng Bộ Xây dựng và chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình đã được cấp theo Quyết định số: 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vẫn có giá trị và đ­ược tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn ghi trên chứng chỉ.

 *Ghi chú: Kèm theo Bản hướng dẫn này là các biểu mẫu:

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.  Giám sátKỹ sư, Kiến trúc sư

+ Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn của người xin cấp chứng chỉ.