Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
16903.88
17279.49
CHF
21851.92
22203.5
DKK
0
3210.2
EUR
23379.01
23659.86
GBP
32145.42
32662.62
HKD
2716.64
2771.41
INR
0
350.56
JPY
175.65
179.01
KRW
0
21.58
KWD
0
73006.92
MYR
0
5879.9
NOK
0
2777.61
RUB
0
384.39
SEK
0
2586.54
SGD
15360.78
15733.29
THB
645.48
672.46
USD
21335
21385
AUD
16510.48
16759.24
SAR
0
5873.23