Thời tiết
Weather

25o C
Mưa dải rác
Độ ẩm 97%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
18959.17
19380.59
CHF
22213.44
22661.46
DKK
0
3718.55
EUR
27045.18
27370.26
GBP
34068.52
34616.89
HKD
2698.59
2753.01
INR
0
355.38
JPY
192.64
196.34
KRW
0
22.63
KWD
0
74753.11
MYR
0
6591.91
NOK
0
3345.45
RUB
0
612.32
SEK
0
2995.68
SGD
16448.41
16847.41
THB
642.97
669.85
USD
21170
21220
AUD
18784.24
19067.4
SAR
0
5830.15