Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
17467.48
17855.43
CHF
22384.93
22744.85
DKK
0
3176.95
EUR
23142.78
23467.44
GBP
32028.66
32543.64
HKD
2748.85
2804.24
INR
0
353.78
JPY
179.11
182.54
KRW
0
20.09
KWD
0
72822.08
MYR
0
5990.19
NOK
0
2824.11
RUB
0
471.48
SEK
0
2551.36
SGD
15805.99
16189.13
THB
653.95
681.27
USD
21565
21625
AUD
16700.39
16951.84
SAR
0
5939.04