Thời tiết
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tỷ giá
Mã NT
Mua
Bán
CAD
17428.82
17815.73
CHF
22733.11
23098.4
DKK
0
3245.37
EUR
23638.18
23921.66
GBP
33263.18
33797.67
HKD
2777.68
2833.62
INR
0
349.01
JPY
175.6
178.96
KRW
0
19.85
KWD
0
73208.43
MYR
0
6060.64
NOK
0
2883.32
RUB
0
484.19
SEK
0
2614.48
SGD
15972.92
16294.64
THB
634.26
660.75
USD
21795
21855
AUD
16854.59
17108.19
SAR
0
6002.43