Lào Cai huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới
(14/03/2012 3:27:05 CH)

Huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) có hiệu quả, là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai.

 

Xây dựng NTM vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng. Do đó, để đảm bảo nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM, cần huy động và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý; trong đó đặc biệt chú trọng việc điều chỉnh lại chính sách và cơ chế đầu tư, phân bổ vốn sao cho hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM, tỉnh Lào Cai lựa chọn các tiêu chí có tính động lực và có sức lan tỏa lớn, các tiêu chí dễ hoàn thành sẽ tập trung thực hiện trước, ưu tiên đầu tư cho 35 xã, trong giai đoạn 2011 - 2015. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các huyện, xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, có kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện. Trước mắt, tập trung hoàn thành các tiêu chí của 4 xã điểm: Nậm Cang (Sa Pa), Quang Kim (Bát Xát), Sín Chéng (Si Ma Cai) và Phú Nhuận (Bảo Thắng).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, công tác phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được bố trí theo hướng ưu tiên cho các nội dung trọng điểm của địa phương, như: lập đồ án quy hoạch, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, cung cấp nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng hệ thống an ninh chính trị vững mạnh với tổng vốn huy động lên tới gần 922 tỷ đồng trong năm 2011.

Để xây dựng thành công NTM, đòi hỏi phải có nguồn lực lớn. Trong điều kiện nguồn ngân sách của Nhà nước hạn chế thì việc huy động nguồn lực của toàn xã hội từ nguồn vốn vay tín dụng, nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự hăng hái, tích cực tham gia của người dân bằng nhiều hình thức, như: đóng góp công sức, nguyên - vật liệu tại chỗ, hiến đất xây dựng các công trình là rất quan trọng để đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện chương trình. Bởi vậy, trong năm 2011, hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ bằng tiền, hiện vật trị giá gần 35 tỷ đồng, qua đó góp phần cùng các nguồn vốn khác thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Năm 2012, tỉnh Lào Cai chủ động cân đối một số nguồn vốn chi thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tổng số lên đến trên 1.500 tỷ đồng; trong đó, tập trung cho 5 lĩnh vực ưu tiên khoảng 1.085 tỷ đồng cho phát triển đường giao thông nông thôn; xây dựng trường mầm non, nhà công vụ giáo viên; phát triển sản xuất nông nghiệp; đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng hệ thống an ninh chính trị.

Điều đáng quan tâm ở đây là kế hoạch vốn năm 2012, ngoài việc tiếp tục phải bố trí thanh toán cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp từ năm trước sang với số vốn chiếm tỷ trọng không nhỏ, địa phương đã chủ động bố trí thêm nguồn lực từ một số nguồn vốn, như: ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ có mục tiêu,  doanh nghiệp ủng hộ… để bố trí vốn cho các danh mục đầu tư mới theo Đề án "Xây dựng nông thôn mới" đã được Tỉnh uỷ phê duyệt. Qua đó, cho thấy sự chủ động và quyết tâm cao của địa phương trong việc cân đối các nguồn lực do tỉnh quản lý.

Bên cạnh việc cân đối đảm bảo nguồn lực cho Chương trình xây dựng NTM; việc quản lý, sử dụng các nguồn lực để đầu tư xây dựng chương trình này đạt hiệu quả thiết thực rất cần được tất cả các cấp, các ngành phối hợp và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, hiệu quả. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là các địa phương, các ngành triển khai nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch đầu tư, cơ chế lồng nghép, thực hiện vốn đầu tư đúng theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh theo các nội dung, mục tiêu ưu tiên đầu tư. Hơn nữa, UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, rà soát các danh mục đầu tư đảm bảo hoàn thành tiêu chí ở mức tối thiểu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành để làm căn cứ triển khai thực hiện trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

 

Nguồn: baolaocai.vn