Giấy phép hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao  (24/02/2010 )

- Trình tự thực hiện:
- Cá nhân làm hồ sơ xin phép gửi cơ quan cấp phép gửi Phòng nghiệp vụ thể dục thể thao – Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
- Phòng QLTDTT thẩm định điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; hướng dẫn làm hồ sơ và hẹn ngày nộp hồ sơ
- Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm :
- Đơn xin cấp phép hoạt động TDTT
- Kế hoạch hoạt động
- Hợp đồng hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật
- Văn bằng chứng chỉ của huấn luyện viên thể thao (từ trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia và quốc tế cấp)
- Bác sĩ hoặc nhân viên y tế của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao thì phải có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp.
b) Số lượng hồ sơ : 03
- Thời hạn giải quyết:
Thời hạn giải quyết 05 ngày, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ TDTT- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
c) Cơ quan phối hợp : Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép
- Lệ phí (nếu có)
Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật TDTT ngày 29/11/2006
- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/ 6/ 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao
- Thông tư số 01/2007/TT-UBTDTT ngày 09/01/2007 của Ủy ban thể dục thể thao Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục, thể thao
 - Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban thể dục thể thao Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/ 6/ 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao
- Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Hướng dẫn số 04/2007/HD-STDTT ngày 15/11/2007 của Sở Thể dục-Thể thao tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai V/vBan hành Quy định chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai