Giới thiệu tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh (20/05/2013 2:51:00 CH)
  1. Chuyện kể Bác Hồ với công nhân

 Chuyện kể Bác Hồ với công nhân là một tập hợp có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được người quan tâm, thăm hỏi, động viên.

 “Chuyện kể Bác Hồ với công nhân” sẽ góp phần làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho công nhân tri thức, hiểu biết nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp,  khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý… để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách cũng cho ta thấy sự quan tâm của Người nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân Việt Nam.

  2. Chuyện kể Bác Hồ với Phụ nữ

 Giới thiệu những gương mặt phụ nữ Việt Nam đã có vinh dự được gặp Bác Hồ, được Bác quan tâm săn sóc, dạy bảo. Họ là những người phụ nữ ở các cương vị khác nhau như nông dân, nhà giáo, nhà báo, bác sỹ, nghệ sỹ, cán bộ Hội phụ nữ, anh hùng quân đội…. nhưng tất cả họ đều học được ở Bác từ phong cách làm việc, lối sống giản dị, khiêm nhừng và cũng từ đó họ phấn đấu trưởng thành trên mọi lĩnh vực công tác.

 3. Chuyện kể Bác Hồ với tri thức

 Góp phần làm rõ hơn quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của tri thức và tầng lớp trí thức Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho trí thức nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp, khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý… để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2013), để thiết thực phục vụ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ góp phần cổ vũ tầng lớp trí thức Việt Nam tiếp tục đóng góp tài sức của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phòng Thông tin Thư mục & Xây dựng phong trào