KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH Thực hiện Chương trình hoạt động “Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc” gắn với việc thực hiện “Năm thanh niên” năm 2011
(29/03/2011 6:06:51 SA)

LIÊN NGÀNH

 SỞ TƯ PHÁP - BỘ CHỈ HUY

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Số : 08/KHLN-STP-BĐBP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

Lào Cai,  ngày  21 tháng 3  năm 2011

 

KẾ HOẠCH  LIÊN NGÀNH

Thực hiện Chương trình hoạt động  Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc” gắn với việc thực hiện “Năm thanh niên” năm 2011

 Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân và phát huy vai trò của đội ngũ này trong thực thi công vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch liên ngành Thực hiện Chương trình hoạt động  Thanh niên vì Biên cương Tổ quốcgắn với việc thực hiện “Năm thanh niên” năm 2011 với những nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành Tư pháp và Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò trách nhiệm và nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

- Phát huy tính chủ động và sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ sở Đoàn và lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên nói riêng và nhân dân ở địa bàn biên giới nói chung tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

II. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai

Các hoạt động “Thanh niên vì biên cương Tổ quốc năm 2011” do 2 ngành phối hợp triển khai đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Đảng bộ, lãnh đạo Sở Tư pháp; sự phối hợp chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện nơi triển khai hoạt động và Tỉnh đoàn thanh niên; sự phổi hợp hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Đoàn các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn nơi triển khai hoạt động và các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

III. Các hoạt động cụ thể

Các hoạt động “Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc:

1. Tổ chức lễ ra quân thanh niên tình nguyện.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí.

3. Tham gia hoạt động tuần tra biên giới.

4. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách;

5. Hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng ( trao học bổng cho một số học sinh tiêu biểu là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi, con em gia đình chính sách học giỏi).

6. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh thôn bản.

7.  Tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật hoặc Diễn đàn thanh niên vì biên cương tổ quốc.

IV. Lực lượng tham gia:

1. Sở Tư pháp: Lãnh đạo Sở Tư pháp, Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp, cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng hành chính tư pháp Sở Tư pháp; 

2. Bộ đội biên phòng: Lãnh đạo Bộ đội biien phòng tỉnh; đoàn viên Đoàn cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng đóng quân tại địa bàn;

3. Đoàn các cơ quan tỉnh; UBND huyện, Huyện đoàn thanh niên địa phương nơi triển khai hoạt động; Phòng tư pháp địa phương;

4. Đoàn cơ sở xã nơi triển khai hoạt động là lực lượng nòng cốt triển khai; Giáo viên, học sinh của một số trường học thuộc địa bàn xã, phường biên giới.

5. Phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh và phóng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh đến dự và ghi hình.  

V.  Địa điểm, thời gian triển khai:

Nội dung hoạt động theo kế hoạch này được triển khai làm nhiều đợt trong năm 2011:

1. Đợt 1: thực hiện trong quý I (ngày 25/3/2011) tại Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương;

2. Các đợt tiếp theo: được triển khai trong quý 2 và quý 4 năm 2011 (thời gian triển khai, nội dung, địa bàn triển khai sẽ lập kế hoạch chi tiết riêng).

VI. Các điều kiện đảm bảo triển khai hoạt động

1. Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tạo điều kiện bố trí nguồn lực thực hiện (con người, phương tiện, kinh phí, các điều kiện khác …).

2. Huy động kinh phí hỗ trợ từ các nguồn khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động.

VII. Triển khai hoạt động “Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc” đợt 1/2011

1.  Địa bàn triển khai: Xã Bản Lầu huyện Mường Khương

2. Thời gian: 1 ngày, 25/03/2011; Bắt đầu từ 6giờ 30’ đến 22giờ30’

3.  Lực lượng tham gia:

- Lãnh đạo Sở Tư pháp: Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp; Cán bộ, chuyên viên nghiệp vụ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng hành chính tư pháp Sở Tư pháp;

- Bộ đội biên phòng: lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh, đoàn viên Đoàn cơ sở Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 247 (Bản Lầu), Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai;

- Lãnh đạo UBND huyện Mường Khương (chỉ đạo triển khai), Đoàn các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Mường Khương; Phòng tư pháp huyện Mường khương;

- Đoàn cơ sở xã Bản Lầu là lực lượng nòng cốt triển khai; Giáo viên, học sinh của một số trường học thuộc địa bàn xã Bản Lầu.

- Phóng viên Đài phát thanh truyền hình tỉnh ghi hình, xây dựng nội dung cho chuyên mục Pháp luật và đời sống

4. Nội dung hoạt động:

4.1 Tổ chức lễ ra quân thanh niên tình nguyện

4.2 Tuyên tuyền pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng; cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh các trường đóng trên địa bàn xã Bản Lầu. Nội dung tập trung chủ yếu tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc phòng; phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp, hôn nhân và gia đình; Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Nghị định số 69/2006/NĐ-CP, ngày 21 tháng 7 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

4.3 Trợ giúp pháp lý miễn phí tại 2 điểm, cụ thể:

Điểm 1: Đồn biên phòng 247;

Điểm 2: Thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu.

4.4 Tặng quà 3 gia đình chính sách, tặng học bổng cho 10 học sinh tiêu biểu

4.5 Tham gia hoạt động tuần tra biên giới.

4.6 Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh thôn bản tại thôn Pạc  Bo và thôn Đồi Danh.

4.7 Tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ (từ 19h30’ đến 22h30’) tại trụ sở Đồn biên  phòng 247.

5. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện: 

5.1 Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chuẩn bị tài liệu và tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phòng, chống mua bán buôn bán phụ nữ, trẻ em; Hôn nhân và gia đình; pháp luật về biên giới quốc gia…

- Chủ trì và chuẩn bị nội dung lễ ra quân thanh niên tình nguyện; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ thanh niên vì biên cương tổ quốc. 

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động nêu tại mục VI văn bản này.

- Xây dựng văn bản mời cơ quan báo, đài tham dự và đưa tin các hoạt động.

- Chuẩn bị băng zôn với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” hoặc “Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động: Nghĩa tình biên giới, hải đảo”.

Chi đoàn Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở Tư pháp, Đoàn thanh niên thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng tư pháp huyện Mường Khương tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

5.2. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh: có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn biên phòng 247 phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp chuẩn bị các nội dung: 

+ Chuẩn bị nội dung lễ ra quân thanh niên tình nguyện.

+ Xây dựng phương án tổ chức hoạt động tuần tra biên giới;

+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ; tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em hoặc phòng chống ma túy;

+ Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên xã Bản Lầu bố trí địa điểm tổ chức  các hoạt động: Lễ ra quân thanh niên tình nguyện, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trợ giúp pháp lý, giao lưu văn nghệ; đảm bảo các điều kiện thực hiện kế hoạch như: kinh phí tổ chức các hoạt động nêu tại mục VI văn bản này; bố trí tăng âm loa đài, sân khấu, nhạc công cho đêm giao lưu văn nghệ.

+ Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia; về phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em; pháp luật về phòng chống ma túy.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện Mường Khương chỉ đạo Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn phối hợp triển khai (Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn có trách nhiệm báo cáo Huyện uỷ, UBND cùng cấp về chương trình, nội dung triển khai tại địa bàn), hướng dẫn cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã, Đoàn thanh niên xã Bản Lầu triển khai theo kế hoạch, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương phối hợp với Đồn Biên phòng 247, chỉ đạo Đoàn thanh niên của xã, khối trường học, các thôn bản trong xã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động thanh niên vì biên cương tổ quốc, cụ thể:

- Bố trí đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, nhân dân trong xã tham dự buổi tuyên truyền pháp luật; tham gia cùng với đoàn thanh niên của Sở Tư pháp và Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới; hoạt động vì môi trường; tham gia đêm giao lưu văn nghệ.

- Lựa chọn và mời 03 gia đình thuộc diện chính sách (hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) để đoàn công tác đến thăm và tặng quà;

- Lựa chọn và lập danh sách mời 10 em học sinh học giỏi là con hộ nghèo, con gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt đến dự và nhận học bổng;

- Chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ và tổ chức thực hiện các hoạt động tại địa bàn; tham gia hoạt động vệ sinh môi trường: chuẩn bị cuốc, xẻng và dụng cụ khác.

8. Các điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch: Đề nghị các đơn vị, tổ chức tham gia phối hợp triển khai kế hoạch tạo điều kiện hỗ trợ phương tiện, bố trí một khoản kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này (có dự tóan kinh phí chi tiết kèm theo).

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp:

- Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, chỉ đạo các đơn vị thuộc sở chủ động tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức tốt các họat động nêu tại kế hoạch này; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động phối hợp tiếp theo trong năm.

- Tổ chức xây dựng báo cáo sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Căn cứ nội dung kế hoạch này chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng biên phòng tỉnh tham mưu cho Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động phối hợp tiếp theo trong năm.

- Tổ chức xây dựng báo cáo sơ kết một năm thực hiện chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan.

  Trên đây là Kế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình hoạt động  “Thanh niên vì Biên cương Tổ quốc” gắn với việc thực hiện “Năm thanh niên” năm 2011 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hoàng Kim Thái

CHÍNH ỦY

(Đã ký)

Đại tá Lương Văn Sơn

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Đoàn khối CCQ tỉnh;

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu QT Lào Cai;

- Đồn Biên phòng 247;

- UBND huyện Mường Khương;

- UBND xã Bản Lầu;

- Huyện đoàn huyện Mường Khương

- Phòng tư pháp huyện Mường Khương

- Văn phòng Sở; Kế toán Sở

- Lưu:  VT- HS - PBGDPL.

 

 

Chi đoàn Sở Tư pháp