TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(14/10/2010 11:00:00 SA)
 

Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịchk vụ được cụ thể tại quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND,  ngày  13  tháng 9  năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xen kẽ khu dân cư. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành về môi trường. Đối với các khu đô thị, khu dân cư đông đúc đã quy hoạch các khu tiểu thủ công nghiệp, UBND cấp huyện chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, di dời các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường đang nằm xen kẽ trong các khu dân cư tới các khu đã quy hoạch. Các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời ra khỏi khu dân cư gồm: các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy tập trung; các cơ sở gia công cơ khí, sơn, gò, hàn; các cơ sở sản xuất đồ mộc; lò sản xuất bánh mỳ và các cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp khác. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động đã thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng vẫn không đảm bảo về quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường thì bắt buộc phải di dời đến khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (nếu  có) hoặc bị đình chỉ hoạt động. Không cấp phép xây dựng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường trong khu dân cư.

Bảo vệ môi trường tại khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí có trách nhiệm:  Tuân thủ quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được phê duyệt.  Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm về tình hình môi trường của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí do mình làm chủ đầu tư. Đầu tư cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn. Thường xuyên vận hành các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn thải trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. Định kỳ lập báo cáo quan trắc, giám sát định kỳ môi trường theo đúng tần suất, nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.  Bố trí bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ BVMT.

Bảo vệ môi trường tại các làng nghề. Khuyến khích thành lập các làng nghề, khu tiểu thủ công nghiệp có chung hệ thống kết cấu hạ tầng BVMT, nhất là đối với các làng nghề tái chế nhựa, chế biến tinh bột sắn, sản xuất gạch ngói... Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong làng nghề, khu tiểu thủ công nghiệp phải xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn thải. Khuyến khích đầu tư, nghiên cứu sử dụng công nghệ sản xuất mới ít gây ô nhiễm môi trường.  UBND cấp huyện, có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác BVMT đối với làng nghề, khu tiểu thủ công nghiệp.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng . Các đơn vị thi công hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị (cấp nước, thoát nước, sửa chữa lòng đường, vỉa hè, lắp đặt cáp thông tin...) cần có kế hoạch dài hạn, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất kế hoạch đầu tư, tránh tình trạng cơ sở hạ tầng bị đào xới liên tục, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đường phố. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của các nhà thầu trong thi công xây dựng công trình: Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bằng các phương tiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, được che chắn kín không làm rò rỉ, rơi vãi ra đường phố, gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm cấm tập kết vật tư tràn lan, trộn vữa hồ, bê tông trên vỉa hè, đường phố, phải bảo vệ vỉa hè tại khu vực xây dựng. Trong quá trình thi công phải trang bị hệ thống che chắn công trình, tránh bụi và vật rơi từ trên cao xuống, tránh xả khói bụi vào môi trường xung quanh. Các loại rác thải xây dựng (đất, cát, xà bần...) phát sinh trong quá trình thi công không được tập trung lưu cữu trên lòng đường, vỉa hè và phải được vận chuyển, đổ thải đúng nơi quy định.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu du lịch, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí phải thực hiện các biện pháp BVMT sau đây: Xây dựng và niêm yết công khai các quy định về BVMT tại khu du lịch, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí để hướng dẫn du khách và và những người có liên quan tham gia bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là ở các khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên. Lắp đặt, bố trí đủ và hợp lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải; Bố trí lực lượng làm vệ sinh môi trường. Khách du lịch có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây: Tuân thủ nội quy, hướng dẫn về BVMT của khu du lịch, điểm du lịch và khu vui chơi giải trí; Đổ chất thải vào thiết bị thu gom chất thải đúng nơi quy định; Giữ gìn vệ sinh nơi tham quan du lịch; Không xâm hại cảnh quan môi trường, Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các loài sinh vật tại khu du lịch, điểm du lịch. Các hồ chứa nước, các hồ thuỷ điện trong diện quy hoạch, phát triển du lịch, không được nuôi cá lồng bè tập trung để hạn chế sự tồn dư chất thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng. Việc an táng người chết phải được thực hiện trong các nghĩa trang, khu chôn cất tập trung đã được Chính quyền địa phương quy hoạch, sử dụng. Tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán trong quá trình tổ chức tang lễ nhưng vẫn phải phù hợp với các quy định vệ sinh. Không sử dụng nhạc tang sau 22 giờ đêm và trước 06 giờ sáng. Người chết vì nguyên nhân thông thường thì sau khi tắt thở từ 8 - 10 giờ phải được nhập quan, phải chôn cất trước 48 giờ kể từ khi chết. Trường hợp chết vì dịch bệnh việc khâm liệm tử thi phải theo hướng dẫn của cơ quan y tế, sau đó phải chôn ngay, không được để quá 24 giờ đồng hồ. Tuân thủ các quy định liên quan khác của pháp luật.

Nguyễn Lê Hằng