Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(06/05/2012 11:05:00 CH)
Ngày 14/5/2011, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số: 03-CT/TW về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thống kê truy cập
Số người online:
10
Tổng số truy cập:
6.032.992