Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (09/05/2012 )
Ngày 14/5/2011, Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số: 03-CT/TW về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 


 
Thống kê truy cập
Số người online:
130
Tổng số truy cập:
5.471.305