Năm 2012: Việt Nam tăng 7 bậc về chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp quốc (21/03/2012 8:58:23 CH)
Báo cáo kết quả đánh giá Chính phủ điện tử cho con người của Liên Hợp quốc được hoàn thành vào tháng 12 năm 2011 và được công bố chính thức vào ngày 28 tháng 02 năm 2012. 

Theo kết quả đánh giá khảo sát chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc năm 2012, Việt Nam xếp vị trí thứ 83 trên tổng số 190 quốc gia được thực hiện đánh giá, với kết quả này Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2010. Đây là lần thứ 6 Ủy ban các vấn đề về kinh tế và xã hội hội của Liên Hợp quốc thực hiện đánh giá với chủ đề “Chính phủ điện tử cho con người”. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng cho thấy Chính phủ điện tử của Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ hướng tới một chính phủ điện tử toàn diện trong tương lai.

Bảng so sánh xếp hạng chính phủ điện tử các nước ASEAN:

Quốc gia 

Xếp hạng năm 2012

Xếp hạng năm 2010

Brunei Darussalam

54 (tăng 14 bậc)

68

Cambodia

155 (giảm 15 bậc)

140

Indonesia

97 (tăng 12 bậc)

109

Lao People’s Demcratic Republic

153 (giảm 2 bậc)

151

Malaysia

40 (giảm 8 bậc)

32

Myanma

160 (giảm 19 bậc)

141

Philippines 

88 (giảm 10 bậc)

78

Singapore 

10 (tăng 1 bậc)

11

Thailand 

92 (giảm 16 bậc)

76

Timor-Leste 

170 (giảm 8 bậc)

162

Viet Nam 

83 (tăng 7 bậc)

90

Bảng xếp hạng chính phủ điện tử các nước thuộc khu vực khối ASEAN:

TT

Quốc gia

Xếp hạng năm 2012

Xếp hạng năm 2010

1

Singapore

10

11

2

Malaysia

40

32

3

Brunei Darussalam

54

68

4

Viet Nam

83

90

5

Philippines

88

78

6

Thailand

92

76

7

Indonesia

97

109

8

Lao People’s Demcratic Republic

153

151

9

Cambodia

155

140

10

Myanmar

160

141

11

Timor-Leste

170

162

Đối với các nước thuộc khu vực ASEAN, Singapore vẫn là quốc gia dẫn đầu, Việt Nam đã tiến thêm 3 bậc để đứng ở vị trí thứ 4 trên tổng số 11 quốc gia thuộc khu vực khối ASEAN, năm 2010 thì Việt Nam chỉ đứng thứ 6 sau Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand và Philippines.

Theo mic.gov.vn

Thống kê truy cập
Số người online:
1
Tổng số truy cập:
6.025.992