Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Sở tài nguyên môi trường » Văn bản quy phạm pháp luật
rss
 
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP  (04/12/2013 )
 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trong nội dung của Nghị định đã nêu rõ các hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả về tài nguyên nước và khoáng sản.

Xem chi tiết nội dung Nghị định tại đây. ND_142_Su Phat TNN-KS.doc