CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012
(15/06/2012 3:15:23 CH)
 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM 2012

                             

                                    Thanh Xuyên – Trưởng ban nữ công CĐCS

 

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; là năm tiếp tục triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2012-2017). Xác định công tác nữ công rất quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành, Ban nữ công Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chương trình công tác nữ công năm 2012 với những nội dung chủ yếu :

Về công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lao động nữ; tuyên truyền và triển khai sâu rộng Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, chương trình hành động của Tổng Liên đoàn và của ngành tài nguyên và Môi trường về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến: Bộ luật Lao động (sửa đổi), luật Công đoàn (sửa đổi) sau khi được Quốc hội khóa XIII thông qua; các văn bản, nghị định, thông t­ư có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ lao động nữ. Tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XI, lồng ghép các chương trình hành động vào nội dung hoạt động của công tác nữ ở đơn vị.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống, điều kiện sinh hoạt, nhà ở… của nữ cán bộ, công chức, viên chức và lao động, để báo cáo với BCH Công đoàn cơ sở có các giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CCVC-LĐ.

Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành TLĐLĐ Việt Nam “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đóng góp ý kiến vào Văn kiện đại hội và triển khai Nghị quyết đại hội. Phối hợp triển khai có hiệu quả hoạt động của các đề án: Tuyên truyền giáo dục 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt…

Lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2012); ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.

Duy trì và phát triển các hoạt động để tương trợ, giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn; các hoạt động tương thân, tương ái; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn. Tiếp tục vận động nữ CCVC-LĐ tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ do ngành, các cấp phát động.

Quan tâm giúp đỡ, giới thiệu nữ CCVC-LĐ ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; Phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuất sắc tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng.

Về công tác dân số - gia đình - trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh sản: Tiếp tục triển khai thông báo số 26/TB-TW ngày 29/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”. Giáo dục những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh gia đình nữ CCVC - LĐ tiêu biểu xuất sắc.

Đẩy mạnh các hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011- 2020, tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, sức khỏe sinh sản cho nữ CCVC - LĐ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhân Tháng Hành động Vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, vận động toàn thể nữ CCVV - LĐ động hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ từ thiện, quỹ “Mái ấm công đoàn” do Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai và các cấp các ngành phát động. Tổ chức cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu bằng các hình thức phù hợp đi thăm quan khu di tích lịch sử trong thành phố, tổ chức gặp mặt tặng quà, thưởng cho con em của cán bộ, CCVC  tại đơn vị.

Về công tác cán bộ nữ và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công: Tiếp tục đổi mới nội dung và phư­ơng thức hoạt động Nữ công phù hợp với điều kiện và đặc điểm của đơn vị với phương châm vì sự bình đẳng và tiến bộ phụ nữ.

Nắm vững thực trạng tình hình cán bộ nữ tham gia công tác công đoàn và nữ công, phát hiện những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu tham gia vào bộ máy lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Công đoàn cơ sở.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Nữ công. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ nữ công và cán bộ Ban VSTBPN mới tham gia hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động Nữ công, hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.