Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
(19/01/2012 4:22:37 CH)
 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

                        

                                                             Mai Đình Định

Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

 

Những kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường đạt được trong năm 2011 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển bền vững.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 27/NQ-BCSĐTNMT của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã xác định lấy công nghiệp khai khoáng làm bước đột phá nhằm gia tăng đóng góp của ngành cho ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực quản lý ngay từ đầu năm. Cùng với sự nỗ lực của toàn ngành, kết quả đạt được trong năm 2011 của ngành hết sức khả quan, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 671 tổ chức, đạt 134% kế hoạch và 6.776 hộ gia đình, cá nhân đạt 167% kế hoạch; đo lưới địa chính đạt 100% kế hoạch; đo vẽ bản đồ địa chính được 18.307 ha, đạt 121% kế hoạch. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện đảm bảo tiến độ. Kịp thời tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các công trình cấp bách năm 2011 trình UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham gia rà soát quy hoạch, đo đạc, giao đất trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh được 5.030 ha, đã tiến hành bàn giao 2.188.5 ha. Thường xuyên kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thẩm định và trình cấp 46 giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản; tổ chức họp Hội đồng trữ lượng để thẩm định trữ lượng khoáng sản cho 19 đơn vị. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện Luật Khoáng sản. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chú trọng, thường xuyên kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường đối với các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đến nay đã có 3/4 cơ sở hoàn thành việc xử lý và được rút ra khỏi đối tượng gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lấy và phân tích 159 mẫu nước sông Hồng, 68 mẫu nước mưa axít. Đẩy nhanh công tác cấp phép  hoạt động tài nguyên nước theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Triển khai thực hiện dự án quy hoạch tài nguyên nước. Thẩm định và trình cấp 14 giấy phép khai thác nước mặt, 07 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Thực hiện 11 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý của ngành (đạt 110% kế hoạch), đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 tổ chức, với số tiền là 164.250.000 đồng. Tiếp nhận 39 đơn, trong đó có 28 đơn kiến nghị, 08 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo. Đã tiến hành thẩm tra, xác minh giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trả lời kiến nghị của dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án: đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, xây dựng Nhà máy DAP số 2… Qua đó, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành ngày càng được khẳng định; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân về tài nguyên và môi trường được nâng lên. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện khoa học, thuận lợi và nhanh chóng thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế ‘‘một cửa’’, đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, một số hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời... Thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, trong năm qua ngành đã đóng góp một tỷ lệ đáng kể cho ngân sách nhà nước bằng việc thu thuế, phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước với tổng giá trị đạt trên 670 tỷ đồng. Trong năm qua, ngành đã từng bước xây dựng Trung tâm Công nghệ thông tin thực sự trở thành một kho lưu trữ cơ sở dữ liệu về tất cả các lĩnh vực của ngành; hoàn thành việc xây dựng bản đồ giá đất năm 2011, cập nhật kịp thời thông tin cho Bản đồ điện tử của tỉnh, phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin của mọi đối tượng, từ đó đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, nâng cao vị trí của tỉnh Lào Cai trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là công tác tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường; Tham mưu với UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh năm 2012, tập trung vào các văn bản: Chỉ thị về đẩy mạnh và hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh; Quy chế đấu giá khoáng sản; Quyết định ban hành Danh mục các mỏ khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định  đề án thăm dò, báo cáo thăm dò tính trữ lượng khoáng sản; Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Quy định về giá các loại đất năm 2013. Tham mưu triển khai thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Cùng với đó, là thực hiện công tác tổ chức bộ máy khoa học và hiệu quả, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất; lĩnh vực đo đạc và bản đồ; lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; lĩnh vực khoáng sản, địa chất; lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008./.