CUỘC THI SÁNG TÁC KỊCH BẢN PHIM VỀ ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG  (15/08/2008 )
             

Ngày 06/7/2008, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim về đề tài môi trường” đã công bố thể lệ cuộc thi và Lễ phát động đã được tổ chức vào ngày 15/7/2008 tại Hà Nội,

Ban Tổ chức cuộc thi do Cục Bảo vệ môi trường, Cục Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp mong muốn nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả mọi miền Tổ quốc, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu về nội dung, thể lệ cuộc thi như sau :

Yêu cầu về nội dung : Tác phẩm tham gia cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim về đề tài môi trường” cần phản ánh các vấn đề về môi trường bức xúc ở nước ta hiện nay như : môi trường đô thị, khu công nghiệp, ven đô; môi trường miền núi, trung du và đồng bằng; môi trường biển, ven biển, lưu vực sông; các vấn đề môi trường nông nghiệp, nông thôn, làng nghề; môi trường và sức khỏe con người; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; các giải pháp bảo vệ môi trường; các phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường; cổ vũ, khuyến khích các hành vi, ứng xử tích cực của con người đối với môi trường và phê phán hành vi tiêu cực gây tác hại xấu đến môi trường…

Tiêu chí kịch bản phim dự thi :

+ Kịch bản phim truyện :

Độ dài : Tối thiểu không dưới 70 trang đánh máy khổ giấy A4, đảm bảo cho việc xây dựng bộ phim có thời lượng từ 90 đến 120 phút.

Kịch bản phim truyện truyền hình nhiều tập được tham dự cuộc thi, mỗi tập từ 35 – 40 trang đánh máy khổ giấy A4, để khi làm phim có thời lượng từ 60 – 70 phút/tập.

Yêu cầu về nội dung và nghệ thuật : Kịch bản phản ánh các vấn đề môi trường một cách sâu sắc, đồng thời có tính dự báo cao, qua đó thấy được thực trạng môi trường Việt Nam, những nỗ lực bảo vệ môi trường của con người trong thời kỳ mới. Kịch bản cần hướng tới những tìm tòi mới mẻ, những thể nghiệm nghệ thuật độc đáo, có khả năng giáo dục và bồi dưỡng thẩm mỹ cao đẹp cho người xem, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của công chúng.

+ Kịch bản phim khoa học :

Độ dài : Từ 8 đến 15 trang đánh máy khổ giấy A4 để xây dựng phim khoa học có thời lượng từ 10 đến 30 phút.

Yêu cầu về nội dung và nghệ thuật : Kịch bản phim phải bám sát những yêu cầu về nội dung của cuộc thi, có tác dụng nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Kịch bản phổ biến những kiến thức khoa học, giới thiệu những công trình khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm phổ cập và nâng cao tri thức về môi trường và bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

+ Kịch bản phim hoạt hình :

Độ dài : Từ 5 đến 30 trang đánh máy khổ giấy A4, để xây dựng phim có thời lượng từ 10 đến 60 phút.

Yêu cầu về nội dung và nghệ thuật : Kịch bản phải bám sát những yêu cầu về nội dung của cuộc thi, gợi mở khả năng khám phá cho trẻ em, đồng thời có tác dụng giáo dục ý thức yêu mến và bảo vệ môi trường xung quanh cho các em. í tưởng và nội dung triết lý trong kịch bản cần có cách thể hiện nhẹ nhàng, dí dỏm phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ em. Các yếu tố thể hiện sinh động, hấp dẫn được đánh giá cao.

+ Kịch bản phim tài liệu :

Độ dài : Từ 8 đến 15 trang đánh máy khổ giấy A4, để xây dựng phim tài liệu có thời lượng từ 15 đến 30 phút.

Yêu cầu về nội dung nghệ thuật : Kịch bản phải bám sát những yêu cầu về chủ đề cuộc thi, có nhiều tìm tòi trong ngôn ngữ phim tài liệu.

Đối tượng tham gia : Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước và các tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi tác giả có thể gửi 1 hay nhiều kịch bản dự thi.

Thời gian :

Phát động cuộc thi : Tháng 7/2008.

Thời gian nhận kịch bản dự thi : Từ ngày 15/7/2008 đến 30/11/2008.

Tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng trong tháng 12/2008.

Địa điểm nhận kịch bản dự thi : Trung tâm nâng cao nhận thức cộng đồng Cục Bảo vệ Môi trường, 67 Nguyễn Du, Hà Nội.

Giải thưởng :

+ Kịch bản phim truyện : 1 giải nhất, 15 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng.

+ Kịch bản phim khoa học : 1 giải nhất, 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng.

+ Kịch bản phim hoạt hình : 1 giải nhất, 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng.

+ Kịch bản phim tài liệu : 1 giải nhất, 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng.

Một số lưu ý : Kịch bản phim dự thi trình bày dưới dạng văn bản đánh máy, khổ giấy A4, phải là kịch bản mới, chưa gửi dự thi ở bất kỳ đâu, chưa được bất kỳ cơ sở nào đưa vào sản xuất. Nếu là kịch bản chuyển thể, các tác giả phải có đủ thủ tục bản quyền của chủ sở hữu tác phẩm gốc. Ban tổ chức không hoàn trả tác giả bản thảo kịch bản đã dự thi.

 VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG