Tấm gương điển hình tiên tiến
(31/05/2013 8:05:42 SA)
 

Tấm gương điển hình tiên tiến

 

 

     Kỹ sư  Nguyễn Tiến Kiều   Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Là 1 trong những cá nhân được chọn là điển hình tiên tiến 3 năm liền (2010-2012) bản thân anh luôn gương mẫu trong công tác lãnh, chỉ đạo công tác của phòng, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh bao gồm: Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tác bồi thường, hỗ trợ  tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Với nhiệm vụ được giao, anh đã phân công, phân nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức trong phòng vì vậy công việc luôn được hoàn thành đúng tiến độ thời gian và yêu cầu, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai,  giao đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao.

Luôn sâu sát cơ sở,  kiểm tra thực hiện quản lý nhà nước về đất đai  tại cấc huyện, thành phố, chỉ đạo kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ địa chính cho 20 xã thuộc dự án tổng thể đo đạc địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giao đất, cấp GCNQSD đất tại huyện Văn Bàn; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện dự án tại các huyên Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai.

Cùng cán bộ, công chức trong phòng tham mưu, hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,  hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức và trực tiếp tham gia soạn thảo 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai bao gồm: Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi và bãi bỏ một số điều của bản quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 01/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hệ số để xác định đơn giá bồi thường tài sản nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả và các tài sản khỏc gắn liền với đất bị thu hồi của các dự án đường cao tốc giai đoạn 2; Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi bổ sung Quyết định số 45/1009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngoài ra anh còn  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. Bản thân anh luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động  xã hội, thể dục, thể thao do cơ quan và công đoàn cơ sở phát động, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, giữ gìn trang thiết bị, tài sản của cơ quan. Đề cao tính phối hợp trong công tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, trung thực trong công tác, thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, luôn  sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm, đúng mực trong quan hệ.

Bản thân và gia đình luôn chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương nơi cư trú, nhiệt tình tham gia các hoạt động của tổ dân phố và địa phương,  hàng năm gia đình đều đạt tiêu chuẩn “ Gia đình văn hoá ”.

Luôn khiêm tốn,  nghiên cứu học tập nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ … nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Hàng năm anh đều được công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở và được Uỷ ban nhân dân tỉnh và  Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen. Năm 2012 được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính.  Anh luôn là tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

 

                                                                             

                                                                              Phạm Thị Duyến

                                                       Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường