NHNN quy định trần lãi suất tiền gửi mới (30/09/2011 3:51:55 SA)
Theo tin mới nhất từ NHNN, từ 1/10, trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm, với kỳ hạn trên 1 tháng, mức trần sẽ là 14%. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân sẽ được áp dụng mức trần lãi suất là 14,5%.

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, mặc dù NHNN đã quy định cụ thể mức trần lãi suất huy động cho các TCTD, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những vụ "vượt rào", "lách" lãi suất với nhiều chiêu thức tinh vi, gây nhiều nguy cơ rủi ro kỳ hạn, rủi ro thanh khoản cho TCTD huy động vốn và hệ thống ngân hàng.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo an toàn hoạt động của các TCTD; NHNN ban hành Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2011 và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03 tháng 03 năm 2011 của Thống đốc NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, quy định mới nêu rõ, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14,5%/năm.

Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi quy định tại Điều 1 Thông tư này áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ. Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Thông tư này, NHNN nghiêm cấm TCTD khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại TCTD phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì TCTD ấn định lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Thông tư này.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại Thông tư này.

(T.Hương)

Theo Tạp chí Tài chính điện tử