Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Sở tài chính » Tin tức - Sự kiện
rss
 
Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính Quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân  (03/04/2009 )

(Nguồn: Bộ Tài chính)