Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử
(26/08/2012 4:31:08 CH)

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ điện tử tại đây:

Hướng dẫn nhập thông tin vào phần mềm

Hướng dẫn khai thác, sử dụng