NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2013/NĐ-CP NGÀY 03/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ  (16/10/2013 )

Nghị định số 114/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (File đính kèm).


BBT