Tin nổi bật
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa. Quá đó thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành; đưa ngành nông nghiệp tỉnh nhà có những bước tiến mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
Văn bản chỉ đạo điều hành
Thông báo của Ngành
Tin nội bộ
Bản tin thời tiết
Báo cáo của Ngành
Kế hoạch
Tin tức UN-REDD Lào Cai
Tài liệu nghiên cứu UN-REDD
Đấu thầu - Đầu tư
Thi đua, khen thưởng
  • Thời tiết
  • Ngoại tệ
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, mức độ cung cấp thông tin của Cổng thông tin Sở Nông nghiệp và PTNT như thế nào?
Tốt
Bình thường
Chưa tốt
Thống kê
Số người đang online
1
Tổng số truy cập
2.689.441