Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
(21/02/2013 2:30:16 CH)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 239/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đăng toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hôi - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, học viên, trường đại học, các tầng lớn nhân dân.. để Dự thảo hoàn thiện và có chất lượng.

Tải về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây