Kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ của tỉnh Lào Cai năm 2012
(30/05/2013 9:34:26 SA)        Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước và cơ sở lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất, hoặc không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quan tâm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở lao động và của bản thân mỗi người lao động. Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, trong năm 2012 các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 

Các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh kịp thời tham mưu cho tỉnh ra các văn bản triển khai, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các chính sách pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm  về ATVSLĐ trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các cơ sở lao động có ngành nghề sản xuất, kinh doanh có nhiều yếu tố, nguy cơ cao dễ xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ-PCCN được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh. Năm 2012 các ngành chức năng đã tổ chức được 62 lớp tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ-PCCN cho 4.087 cán bộ quản lý cấp huyện, xã; người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác ATVSLĐ, người lao động (NLĐ) của cơ sở lao động và NLĐ làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, khu vực nông thôn. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012 do Ban chỉ đạo Trung ương phát động, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra sôi nổi, thiết thực, hiệu quả ở các cấp, các ngành, cơ sở lao động và các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là Lễ phát động cấp tỉnh gắn với phát động hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012 được tổ chức tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng đã thu hút được sự tham gia của gần 2000 cán bộ, công nhân viên và NLĐ. Trong Tuần lễ đã in, cấp phát 566 sách, tài liệu, 868 tranh áp phích và 4.636 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 33 thân nhân và người bị TNLĐ, BNN. Bên cạnh đó là việc tổ chức thành công Hội thi Cán bộ an toàn – vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh lần thứ 2 năm 2012, kết quả Ban tổ chức Hội thi đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích cao. Công tác tuyên truyền cũng đã được các cơ quan Báo, Đài tỉnh, huyện và thành phố thường xuyên chú trọng và đưa các tin, bài, phóng sự tuyên truyền pháp luật về kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN; phản ánh kịp thời gương tốt, việc tốt đồng thời cảnh báo những hành vi vi phạm, những nguy cơ gây mất an toàn để người sử dụng lao động, NLĐ  và nhân dân biết chủ động phòng tránh.

Công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện pháp luật lao động nói chung và an toàn vệ sinh lao động nói riêng luôn được các ngành, địa phương quan tâm nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Trong năm 2012 các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 88 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật lao động và chuyên đề ATVSLĐ-PCCN tại 1.647 lượt cơ sở lao động, tập trung vào các cơ sở lao động có ngành nghề thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cao dễ gây cháy nổ, TNLĐ, BNN. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc các trường hợp sai phạm, lập biên bản và ra 21 quyết định xử phạt hành chính, nộp Kho bạc Nhà nước 108,45 triệu đồng.

Công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình ATVSLĐ tỉnh Lào Cai năm 2012, kết quả: 100% các xã, phường, thị trấn, cơ sở lao động có ngành nghề sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ, trong đó nội dung tuyên truyền tập trung vào ATVSLĐ trong sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật; an toàn trong quản lý, vận hành, sửa chữa điện dân dụng, cơ khí nhỏ nông thôn, chế biến nông lâm sản... Nhờ đó đã góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng khu vực nông nghiệp, nông thôn, hạn chế tai nạn, rủi ro trong sản xuất, hạn chế cháy nổ,…

Công tác thi đua khen thưởng ATVSLĐ đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai, hướng dẫn hiệu quả 2 phong trào thi đua, trong đó: phong trào thi đua bảo đảm ATVSLĐ-PCCN do ngành Lao động – TBXH là cơ quan thường trực được phát động vào dịp tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN và phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động đã được các cấp, các ngành, cơ sở lao động quan tâm, đóng góp tích vực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hạn chế thấp nhất hoặc không để xảy ra cháy nổ, TNLĐ, BNN. Năm 2012 có 24 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc về ATVSLĐ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – TBXH, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục An toàn lao động và Sở Lao động – TBXH khen thưởng.

Dưới sự quản lý, hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương, công tác ATVSLĐ-PCCN đã được chủ các cơ sở lao động và NLĐ quan tâm thực hiện, kết quả: 100% cơ sở lao động là doanh nghiệp Nhà nước và nhiều cơ sở lao động thuộc các thành phần kinh tế đã thành lập được Hội đồng bảo hộ lao động và tổ chức công đoàn, bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ chuyên trách hoặc bán chuyên trách, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác ATVSLĐ hàng năm gắn với kế hoạch sản xuất kinh. Nhiều cơ sở lao động đã quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động; thực hiện chế độ tự kiểm tra, thống kê, báo cáo. Các chế độ, quyền lợi của NLĐ về ATVSLĐ như: huấn luyện và cấp thẻ an toàn, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khoẻ định kỳ, điều trị BNN, thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng hiện vật được quan tâm hơn. Năm 2012 có 20.064 lượt NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ, trong đó có 4.605 người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được cấp thẻ an toàn; tổng kinh phí của các cơ sở lao động đã chi cho công tác ATVSLĐ-PCCN là 69.482,016 triệu đồng, trong đó: doanh nghiệp Nhà nước chiếm 93,33%, cơ sở lao động có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 1,31% và cơ sở lao động dân doanh chiếm 5,36%.

Nhờ triển khai nghiêm túc công tác ATVSLĐ, tình hình TNLĐ, BNN trên địa bàn toàn tỉnh có xu hướng giảm rõ rệt. Năm 2012 trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ TNLĐ làm 30 người bị TNLĐ, trong đó có 4 vụ chết người làm 4 người chết. So với năm 2011 đã giảm 15 vụ và 20 người, trong đó số người chết giảm 7 người; tần suất TNLĐ giảm 63,6%, tần suất TNLĐ chết người giảm 77,19%; không phát hiện trường hợp nào bị mắc mới BNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về ATVSLĐ tuy đã được quan tâm hơn nhưng chưa thật sự có chiều sâu, phương thức và nội dung chưa phong phú; một số cơ sở lao động mới thành lập, có quy mô số lượng lao động nhỏ, cơ sở lao động ngoài tỉnh đến hoạt động chưa nắm bắt được hệ thống pháp luật về lao động, ATVSLĐ.

- Công tác quản lý của một số ngành chức năng và địa phương chưa thật sâu sát; chức năng giám sát, kiểm tra của tổ chức công đoàn cơ sở về ATVSLĐ chưa được quan tâm đẩy mạnh; nhiều cơ sở lao động dân doanh chưa có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ; công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư đúng mức.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ, TNLĐ ở một số cơ sở lao động, chủ yếu là cơ sở tư nhân chưa bảo đảm theo quy định; việc bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở những cơ sở lao động này chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nên kinh nghiệm còn hạn chế.

- Tình hình TNLĐ vẫn còn diễn ra phức tạp, trong đó vẫn còn xảy ra những vụ nghiêm trọng, chết người. Nguyên nhân chủ yếu là do NLĐ và NSDLĐ chưa thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật lao động, còn vi phạm các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm và biện pháp làm việc an toàn.

Năm 2013, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV; triển khai Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai tập trung làm tốt những nội dung sau:

Một là, mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN trong tình hình mới, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ-NLĐ trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN.

Hai là, chủ sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế chủ động nắm bắt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ-PCCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tạo điều kiện để NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn nhằm giảm thiểu TNLĐ, BNN; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và cán bộ làm công tác ATVSLĐ-PCCN.

Ba là, triển khai thực hiện tốt Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2281QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 605/QĐ-UB ngày 16/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Chương trình ATVSLĐ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015.

            Bốn là, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN; công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về ATVSLĐ-PCCN đối với NSDLĐ và cán bộ làm công tác ATVSLĐ trong các cơ sở lao động, đặc biệt đối với những cơ sở nhỏ và mới được thành lập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.

            Năm là, tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ về chính sách lao động, ATVSLĐ; chủ động phối hợp với NSDLĐ làm tốt công tác ATVSLĐ tại cơ sở lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.

            Sáu là, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong cơ sở lao động; khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCN; đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm./.

Nguyễn Đức Lành – PGĐ Sở Lao động – TBXH