Trạm Kỹ thuật - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, điểm sáng của hoạt động dịch vụ Khoa học và Công nghệ Lào Cai
(03/07/2012 12:01:17 SA)
        Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lào Cai trong những năm gần đây đã gặt hái được nhiều kết quả, trong đó hoạt động dịch vụ KHCN đóng một phần quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KH&CN Lào Cai đã đề ra. Năm qua, hoạt động dịch vụ KHCN được triển khai rộng khắp trong và ngoài tỉnh như Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang...., trên nhiều lĩnh vực như kiểm định, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng, năm 2011 các đơn vị được công nhận khả năng kiểm định trên toàn tỉnh đã kiểm định được 37.286 phương tiện đo các loại: Công tơ điện, cột đo xăng dầu, cân khối lượng, huyết áp kế, áp kế, taximet, X- Quang... 

Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai và thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). Chức năng, nhiệm vụ của Trạm, thực hiện việc giữ chuẩn đo lường của địa phương; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; dịch vụ thử nghiệm sản phẩm chất lượng hàng hóa, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện đo lường và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Với sự quan tâm của UBND tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của sở Khoa học và Công nghệ từ năm 2009 dự án nâng cao năng lực của Chi cục TCĐLCL đã được đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị chuẩn hiện đại như: Bàn kiểm công tơ tự động 3 pha kỹ thuật số 12 vị trí; thiết bị lưu động kiểm công tơ điện 3 pha; thiết bị chuẩn áp suất mẫu đa chức năng hiển thị số; thiết bị chuẩn huyết áp kế; bình chuẩn di động kiểm định/ kiểm tra đồng hồ nước, đặc biệt mới được đầu tư: 30 tấn quả chuẩn khối lượng hạng IV; Thiết bị kiểm định xi tec ô tô... 

 Những tháng đầu năm 2012,  hoạt động kiểm định của Trạm Kỹ thuật được đẩy mạnh và thu được những kết quả khả quan, kiểm định được 3.696 phương tiện đo, trong đó 3.288 chiếc công tơ điện, 99 cột đo xăng dầu, 03 chiếc xitec ô tô, 173 chiếc cân khối lượng (06 chiếc cân ô tô; 167 chiếc cân đồng hồ lò xo và cân bàn); 101 chiếc áp kế; 24 chiếc huyết áp kế; 08 bộ bình đong, ước đến cuối năm kiểm định khoảng 2.000 phương tiện đo các loại.

 

 Hoạt động kiểm định xitec ô tô tại Chi cục TCĐLCL  

     Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ về kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là việc làm cấp bách của KHCN các tỉnh, thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai, hiện nay với tốc độ gia tăng ngày càng nhanh về số lượng các nhà máy sản xuất, chế biến, khai khoáng, xuất nhập khẩu hàng hóa...nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ của các tổ chức và cá nhân ngày càng lớn, cho nên năng lực kiểm định của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói chung và Trạm kỹ thuật nói riêng thực tế đòi hỏi phải được đầu tư về năng lực kiểm định nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

Trong những năm tới, Trạm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng phát triển mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo như: công tơ điện; cột đo xăng dầu; áp kế; huyết áp kế; đồng hồ đo nước lạnh; cân ô tô đến 150 tấn; xi téc ô tô; điện tim, điện não... tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng tốt nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận, hơn nữa phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với việc luôn bám sát định hướng phát triển KHCN của tỉnh và được sự chỉ đạo chuyên môn của Tổng cục TCĐLCL (Bộ KH&CN), cùng với đó là sự quyết tâm của Chi cục TCĐLCL Lào Cai, chúng ta tin tưởng rằng trong năm 2012 và những năm tiếp theo Trạm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Chi cục TCĐLCL Lào Cai  là địa chỉ tin cậy của khách hàng và là điểm sáng của hoạt động dịch vụ KHCN tỉnh Lào Cai./.

Ngô Thị Hồng Liễu - Phó Trưởng Trạm Kỹ thuật Chi cục TCĐLCL