Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
(25/02/2011 6:26:22 SA)

1.  Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

-

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP (31/12/2010) Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (22/09/2006) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP (30/12/2010) Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Chi tiết)

-

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP (21/09/2010) của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP (21/09/2006) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự,Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (Chi tiết)

-

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP (22/09/2006) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 104/2006/NĐ-CP (22/09/2006) của Chính phủ về việc quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng (Chi tiết)

-

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (22/09/2006) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (Chi tiết)

2.  Các Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời

-

Nghị định 42/2003/NĐ-CP (02/05/2003) về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (Chi tiết)

-

Nghị định 61/2002/NĐ-CP (11/6/2002) về chế độ nhuận bút (Chi tiết)

-

Nghị định 13/2001/NĐ-CP (20/04/2002) về bảo hộ giống cây trồng mới (Chi tiết)

-

Nghị định 63/CP (01/02/2001) đã sửa đổi,bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP (Chi tiết)

-

Nghị định 54/2000/NĐ-CP (03/10/2000) về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh,chỉ dẫn địa lý,tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 12/1999/NĐ-CP (06/03/1999) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 85/HĐBT(13/05/1998) ban hành Điều lệ về Kiểu dáng công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 76/CP (29/11/1996) hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự (Chi tiết)

-

Nghị định 63/CP (24/10/1996) Quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 84/HĐBT (20/03/1990) Về việc sửa đổi,bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa,Điều lệ kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp hữu ích nhằm thi hành pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Chi tiết)

-

Nghị định 200/HĐBT (28/12/1988) ban hành Điều lệ về Giải pháp hữu ích (Chi tiết)

-

Nghị định 201/HĐBT (28/12/1988) ban hành Điều lệ về mua bán li-xăng (Chi tiết)

-

Nghị định 197/HĐBT (14/02/1982) ban hành Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (Chi tiết)

-

Nghị định 31/CP (23/0/1981) ban hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (Chi tiết)

-

Nghị định 20/CP (08/02/1965) ban hành Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất,cải tiến nghiệp vụ công tác (Chi tiết)

3  Các Nghị định khác

-

Nghị định 47/2009/NĐ-CP (13/05/2009) Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả,quyền liên quan (Chi tiết)

-

Nghị định 89/2006/NĐ-CP (03/09/2006) về nhãn hàng hóa (Chi tiết)

-

Nghị định 88/2006/NĐ-CP (29/08/2006) về đăng ký kinh doanh (Chi tiết)

-

Nghị định 35/2006/NĐ-CP (31/03/2006) Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại (Chi tiết)

Quản lý Chuyên ngành