Bỏ qua liên kết điều hướng
Phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Lào Cai
(24/12/2010 5:11:52 SA)Sáng ngày (14/12), tại Hội trường lớn của tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” lần thứ VII, giai đoạn 2006 - 2010.

       Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh các huyện, thành phố và gần 400 đại biểu cơ sở các xã, phường, thị trấn, trong đó có 173 đại biểu là hộ sản xuất - kinh doanh giỏi và hộ nghèo vượt khó.

 

Đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường, Ủy vên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào nhấn mạnh:  Phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" đã trải qua 6 kỳ tổng kết. Qua mỗi kỳ, phong trào lại được nâng lên một bước, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, số hộ sản xuất - kinh doanh giỏi ngày càng tăng, mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả cao ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Số hộ và xã đăng ký tham gia phong trào được mở rộng ở khắp các địa phương trong tỉnh, phản ánh rõ nét chất lượng cũng như ý nghĩa và hiệu quả. Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng để nông dân trong tỉnh bước vào xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.

        Đồng chí Phạm Văn Cường cho rằng: Hội nghị lần này có nhiệm vụ quan trọng, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua trong 5 năm qua, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, đồng thời nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong trào; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, với tư tưởng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV là: Phát triển kinh tế nhanh và vững “Coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, lấy phát triển công nghiệp là đột phá, phát triển thương mại - du lịch, dịch vụ là mũi nhọn”.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Văn Toản, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết Phong trào thi đua ”Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” tỉnh Lào Cai lần thứ VII, giai đoạn 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2015.

       Báo cáo tổng kết đánh giá, 5 năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đã lôi cuốn, khích lệ hội viên nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ phong trào này, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ...không những làm giàu cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

                   Tham quan khu trưng bày sản phẩm nông sản.

Nếu như năm 1992, năm đầu phát động phong trào thi đua và tại Hội nghị biểu dương lần thứ nhất, thôn, bản bình xét, bầu chọn, suy tôn được 939 hộ nông dân sản xuất giỏi, thì tại hội nghị tổng kết lần thứ VII này, mặc dù với định mức thu nhập bình quân/khẩu/tháng của hộ sản xuất kinh - doanh giỏi các cấp được Ban Chỉ đạo nâng lên 7% so với định mức tiêu chuẩn phát động thi đua năm 2006, nhưng số số sản xuất - kinh doanh giỏi vẫn tăng đáng kế. Qua bình xét từ thôn bản, đã có 20.211 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.496 hộ so với năm 2006, chiếm 21,2% tổng số hộ sản xuất nông lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, trong đó có 36 hộ sản xuất giỏi đạt tiêu chuẩn cấp trung ương; 1.756 hộ đạt tiêu chuẩn cấp tỉnh; 5.127 hộ đạt tiêu chuẩn cấp huyện, thành phố; 12.127 hộ đạt tiêu chuẩn cấp xã, phường, thị trấn và có gần 1.000 hộ đạt tiêu chuẩn hộ nghèo vượt khó.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 2 nghìn hộ nông dân đang phát triển sản xuất theo hướng kinh tế trang trại, có 499 hộ đạt tiêu chí trang trại được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Các xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao là: Thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà, Nghĩa Đô (Bảo Yên); Xuân Quang, Thái Niên (Bảo Thắng); Hoà Mạc, Khánh Yên Trung (Văn Bàn); Bản Lầu (Mường Khương); Thị trấn Sa Pa, xã Nậm Cang (Sa Pa); xã Quang Kim, Cốc San, Bản Qua (Bát Xát); phường Bình Minh, xã Vạn Hoà (thành phố Lào Cai)...

Điển hình trong phát triển trồng trọt như gia đình ông Thào Dìn ở thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương từ trồng dứa và trồng chuối tập trung, mỗi năm thu nhập đến 350 triệu đồng/năm; gia đình bà Trần Thị Vét ở thôn Dạ 1, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai với mô hình sản xuất 14 ha, trong đó có 7 ha rừng mỡ; 2 ha măng bát độ; 1 ha hồng bảo lương; 1,5 ha diện tích mặt nước nuôi cá; 1,5 ha ruộng 2 vụ và cộng với chăn nuôi, tổng thu nhập mỗi năm đạt trên 250 triệu đồng; đồng thời, bà đã giúp 5 hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo. Trong phát triển chăn nuôi, gia đình ông Lê Mạnh Quý, thôn Tả Hà, xã Sơn Hà, Bảo Thắng điển hình trong mô hình liên doanh, liên kết tổ hợp tác trong chăn nuôi gia cầm theo hướng công nghiệp giữa các hộ chăn nuôi với nhau tạo thành mô hình chăn nuôi khép kín từ khâu cung cấp giống đến thức ăn, tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xã có 15 hộ gia đình tham gia, mỗi năm nuôi hơn 450.000 con gà xuất chuồng; hơn 1.120 tấn gà, lợi nhuận bình quân mỗi hộ 80-85 triệu đồng/năm. Ngoài chăn nuôi, gia đình ông Quý còn làm dịch vụ cung ứng thức ăn gia súc, con giống, hàng năm cho thu nhập trên 700 triệu đồng.

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp có gia đình ông Mai Xuân Liễu, xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn với mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, giúp 12 hộ nghèo vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất. Trong phát triển công nghiệp, chế biến có gia đình ông Hoàng Công Chất, thành phố Lào Cai chuyên sản xuất khung nhôm, cửa kính, thuê từ 7 - 10 lao động, trả lương 3,5 triệu/người/ tháng, thu nhập 300 triệu đồng/năm và nộp thuế cho nhà nước mỗi năm 40 triệu đồng... Ngoài ra, còn có các hộ kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác như: Ông Đỗ Trọng Tá, xã Văn Sơn (Văn Bàn) với mô hình kinh doanh tổng hợp, thu nhập 400 triệu đồng/năm; Ông Lò Kim Đồng, bản Pác Mạc xã Vĩnh Yên (Bảo Yên); Ông Hoàng Văn Hoà, bản Nà Mường, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên... là những hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh vật tư nông, lâm nghiệp và thu mua nông sản cho nông dân, hàng năm trừ chi phí, có nguồn thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm...

Phong trào không những tạo nên không khí tích cực, sôi nổi trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa, tạo tính đột phá trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để nông dân làm giàu cho bản thân mình và cho xã hội, mà hộ sản xuất - kinh doanh giỏi còn thường xuyên gần gũi, động viên giúp đỡ các hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật, giống, vốn; khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương, hộ gia đình, tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi và cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe một số báo cáo điển hình của các tập thể và các nhân trong quá trình hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đồng thời thảo luận và bàn phương hướng, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp để tiếp tục triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đọan 2011 – 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sùng Chúng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và xóa đói - giảm nghèo tỉnh Lào Cai đã đạt được trong 5 năm qua và cho rằng, những kết quả của phong trào đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, trước mắt Lào Cai vẫn còn không ít khó khăn, tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao, quy mô sản xuất của các hộ nông dân còn nhỏ lẻ, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng còn lớn. Đồng chí Sùng Chúng đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, công tác đào tạo nghề cho nông dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất và chăn nuôi.

Đối với các đại biểu sau khi trở về địa phương phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, phải là những hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo; phương châm là, người biết làm kinh tế giỏi hướng dẫn người chưa biết, người thực hiện tốt vận động người khác cùng thực hiện, tạo phong trào thi đua rộng lớn trong toàn tỉnh.

                 Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã tuyên dương và đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 266 tập thể và cá nhân, trong đó có 16 tập thể, 218 hộ gia đình, 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2006-2010 và phát động thi đua thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2011 - 2015. 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH & CN

Theo báo Lào Cai