Kế hoạch hành động " Năm an toàn giao thông 2012"
(08/02/2012 6:56:23 CH) 

              Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1702/TTg-KTN ngày 24 tháng 9 năm 2011;

              Căn cứ Thông báo số 295/TB-VPCP ngày 06/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2011 và triển khai công tác trật tự an toàn giao thông năm 2012

              Căn cứ kế hoạch số 455/KH-UBATGTQG ngày 06/12/2011 của Ủy Ban an toàn giao thông quốc gia về kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2012”;

              Ban ATGT tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2012” gồm các nội dung cụ thể sau đây:

          I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

                 1. Mục tiêu:

                 a) Tăng cường nhận thức của Lãnh đạo cấp Ủy đảng, Chính quyền, các Cấp, các Ngành đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Lào Cai.

                 b) Làm thay đổi nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, phải coi việc giảm thiểu tai nạn giao thông, và đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; Xây dựng góp phần hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng.

                 c) Từng bước giảm thiếu tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có mật độ tham gia giao thông đông, quan trọng và làm giảm tai nạn giao thông tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát là các địa phương có tai nạn hàng năm tăng, kiềm chế và tiến tới giảm tai nạn ở các địa phương còn lại. 

                 d) Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các Sở ngành, chính quyền địa phương và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội,  các lực lượng nòng cốt để tạo đột phá trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

                 2. Yêu cầu:

Các giải pháp, hành động phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, thực hiện triển khai đồng bộ, có kiểm tra đáng giá và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

                  a) Triển khai thực hiện tốt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hoá các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 88/NQ-CP

 b) Ban ATGT tỉnh đăng ký với UBTGT Quốc gia phấn đấu giảm tối thiếu 6%; Ban ATGT các huyện, thành phố đăng ký phấn đấu giảm tối thiểu 10% về số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, Trưởng Ban ATGT các huyện, thành phố ký cam kết với Trưởng ban ATGT tỉnh Lào Cai.

                  c) 100% xã, phường, thị trấn đồng loạt ra quân và triển khai liên tục, có hiệu quả năm An toàn giao thông 2012.

d) Xây dựng lộ trình và triển khai xoá cơ bản các “điểm đen” lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. , ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm trật tự  ATGT.

3. Chủ đề “Năm An toàn giao thông 2012”

          “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông. 

          II. NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ “NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG - 2012”

          Tập trung thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm đần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Tỉnh Lào Cai lựa chọn nhiệm vụ đột phá như sau:

1. Khâu đột phá:         

a) Trong việc tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT; Đẩy mạnh việc xử lý vi phạm trật tự ATGT bằng hình ảnh.

                 b) Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ở các đô thị và hành lang an toàn giao thông.

                 c) Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về trật tự ATGT, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức vi phạm. Ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan nhà nước.

2. Địa bàn đột phá:

Chọn huyện Bảo Thắng, thành phố Lào Cai,  chọn tuyến đường đột phá là quốc lộ 70, tỉnh lộ 151.

          III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

          1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Tỉnh ủy ra Chỉ thị về Lãnh đạo và chỉ đạo công tác trật tự an toàn giao thông và chương hành động năm ATGT 2012 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

          a) Nội dung tuyên truyền:

          Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương về ATGT. Trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong từng lĩnh vực là:

          Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ: Quy tắc giao thông; phòng chống uống rượu bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy.

          Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt: Quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt.

          Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thuỷ nội địa: Các quy định về điều kiện  bảo đảm an toàn trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách ngang sông; vận động người đi đò mắc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.

          b)  Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền:

          Cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT; đẩy mạnh tuyên truyền từ cơ sở, từ thôn bản; đặc biệt phát huy hiệu quả tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

          Đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông. Tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi. Tổ chức và tuyên truyền sản phẩm từ các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về ATGT.

 Xã hội hoá các hoạt động truyền thông; xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông trên cơ sở tận dụng các đơn vị chuyên nghiệp về truyền thông.

          Phát động phong trào thi đua có khen thưởng và giải thưởng.

 Kiện toàn bộ phận chuyên trách Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố; tăng cường tính chuyên nghiệp về thông tin truyền thông để triển khai các hoạt động.

c) Khẩu hiệu tuyên truyền:

Tích cực hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2012”; “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông”; “An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”; “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”; “Quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt”; Tích cực hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020”.

          3. Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông:

          a) Nâng cáo hiệu lực quản lý nhà nước, quy định trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức đối với nhiệm vụ giảm thiểu tai nạn giao thông và an toàn giao thông. Tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện và từ huyện đến phường xã thôn bản.

          b) Tăng cường lực lượng công an cho cơ sở. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như : Vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, dừng, đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có Giấy pháp lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là xe chở quá tải.

Thí điểm việc xây dựng hệ thống thiết bị giám sát trên các các nút giao thông trong thành phố Lào Cai thực hiên từ quí II năm 2012.

Kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thuỷ: phương tiện chở quá tải, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, không trang bị hoặc thiếu dụng cụ cứu sinh; thuyền viên và người lái không có bằng lái hoặc chứng chỉ chuyên môn, vi phạm quy tắc giao thông; trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch.

          c) Đẩy mạnh phong trào chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, vận động người dân thực hiện đúng quy định của pháp luật khi vi phạm hành chính.

Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác này. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm; phát hiện xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thực hiện nghiêm việc sử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT đồng thời gửi thông báo vi phạm hành chính trật tự ATGT về:  Nơi cư trú để xem xét không công nhận gia đình văn hoá; Cơ quan đơn vị không xét nâng lương.

d) Tịch thu phương tiện tham gia đua xe trái phép. Xử phạt mức cao nhất các hành vi vi phạm điều khiển phương tiện; chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, chở quá tải hoặc quá số người quy định, dừng, đỗ sai quy định; xử lý vi phạm quy định về về thời gian lái xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định; người điều khiển phương tiện thuỷ không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện điều khiển theo quy định; tạm giữ phương tiện do người chưa đủ tuổi điều khiển.

          đ) Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo, sát hạch vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện việc đổi mới giấy phép lái xe, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc để phục vụ công tác quản lý, tra cứu. Theo dõi vi phạm của người lái xe và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng.

Tăng cường kiểm tra công tác đăng ký phương tiện thuỷ nội địa và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa; kiến nghị các biện pháp xử lý phương tiện không đăng ký.

          e) Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện xe cơ giới, hàng tháng công bố các xe ô tô, phương tiện thuỷ hết niên hạn sử dụng.

Xây dựng đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thuỷ.

Tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra giám sát thường xuyên trong hoạt động kiểm định phương tiện.

          4. Ngăn chặn, đẩy lùi ùn tắc giao thông:

          a) Lập lại trật tự, kỷ cương đường phố. Thực hiện nghiêm chủ trương vỉa hè dành cho người đi bộ, lòng đường dành cho phương tiện tham gia giao thông; Không họp chợ trên hành lang vỉa hè, huy động các lực lượng của phường, xã, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM phối hợp cùng Thanh tra giao thông và các lực lượng của ngành Công an thực hiện xử lý tất cả các hành vi vi phạm chiếm dụng lòng đường, hè phố.

          b) Tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Sơn vạch kể đường phân tách làn phương tiện, giảm xung đột trực tiếp tại các ngã ba ngã tư, một số nút giao thông chính trong thành phố.

Phân luồng cấm xe tải lớn, rà soát bổ sung thay thế hệ thống biển báo giao thông trên các trục đường tuyến phố cho phù hợp

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban ATGT huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, các Ban, Ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội:

Hoàn thành việc xây dựng và triển khai: Chương trình hành động “năm An toàn giao thông - 2012” với chủ đề “Thiết lập trật tự kỷ cương giao thông trong phạm vi cả nước và chống ùn tắc giao thông”; Kế hoạch, phối hợp các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Nguyên Đán và các lễ hội sau tết Nhâm Thìn 2012 và gửi về Văn phòng Ban ATGT trước ngày 25  tháng 12 năm 2011 để tổng hợp báo cáo.

Đồng loạt ra quân hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012” vào 8 h 30’ ngày 30 tháng 12 năm 2011; Các cơ quan, công sở  trường học tùy theo tình hình từng nơi để có hình thức tham gia cho phù hợp. Lực lượng nòng cốt là Công an các cấp, Thanh tra giao thông phối hợp với UBND xã, phường, các cơ quan, công sở trường học, tổ dân phố và nhân dân ra quân hướng dẫn giao thông, tuần tra kiểm soát, kết hợp dọn dẹp hành lang vỉa hè, công việc cụ thể do địa phương tổ chức. Ngừơi tham gia có đeo  băng đỏ ghi “ Hưởng ứng năm ATGT 2012” trên cánh tay.

2. Công an tỉnh:

Chỉ đạo Công an địa phương, các đơn vị trực thuộc: quán triệt cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân nhất là lực lượng csgt, cstt và công an xã, thị trấn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác đảm bảo trật tự atgt. tham mưu cho cấp uỷ chính quyền tổ chức mở các đợt cao điểm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách, tạo sự chuyển biến rõ rệt theo những mục tiêu yêu cầu của cấp trờn góp phần làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cstt, công an phường, xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ sau đây:

mở các đợt cao điểm đảm bảo atgt trong từng thỏng, quý, tập trung xử lý kiên quyết đối với người điều khiển xe vi phạm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tngt như: chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đúng quy định, chở quá số người quy định, quá tải; sử dụng xe hết niên hạn hoặc không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không gplx, không bằng lái, chứng chỉ chuyên môn; sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện; người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định; đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường gây mất ttatgt; chống người thi hành công vụ; xử lý các chủ bến, chủ đò ngang chở khách không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn. xử lý nghiêm tất cả các học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có gplx nhưng vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

          việc xử phạt và tạm giữ xe thực hiện theo quy định của pháp luật. nghiêm cấm mọi cán bộ, chiến sỹ công an bao che, can thiệp, không xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về ttatgt.

thực hiện thông báo về việc cb.cnvc nhà nước, học sinh, sinh viên và người vi phạm pháp luật ttatgt về cơ quan, trường học, ubnd phường, xã, tổ dân phố, cụm dân cư nơi người vi phạm công tác, học tâp, cư trú để kiểm điểm giáo dục.

xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tổ chức an toàn giao thông; các phương án chống ùn tắc giao thông; phòng chống đua xe trái phép; đối phó với các đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ.

chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị của nghành giao thông khảo sát khảo sát xác định các ‘ điểm đen’ giao thông , báo cáo trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục. nhưng kiến nghị của công an về khắc phục các‘ điểm đen’ phai lưu hồ sơ theo dõi; trường hợp đã có kiến nghị mà cơ quan chức năng chậm hoặc không khắc phục, để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng phải đề nghị sử lý trách nhiệm của các cá nhân đơn vi, có liên quan.

điều tra xử lý nghiêm các hành vi xâm hại công trình giao thông gây cản trở giao thông, đề nghị truy tố đối với hành vi vi phạm ttatgt gây ra hậu quả nghiêm trọng, kể cả hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc khắc phục các “điểm đen” giao thông là nguyên  nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tngt đặc biệt nghiêm trọng đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

 

          Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm; tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và các lễ hội sau Tết, chiến dịch hè, các tháng cuối năm 2012.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các lái xe ô tô chở khách, ô tô tải vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi sai làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe; giải toả và bảo vệ hành lang ATGT.

Quản lý phương tiện chặt chẽ đăng ký phương tiện, thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng mua bán xe ô tô, mô tô không sang tên, chuyển chủ sở hữu đang gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm bằng hình ảnh và điều tra tai nạn giao thông.

Chỉ đạo Công  an các huyện, thành phố tổ chức công tác tuần tra kiểm soát sử lý vi phạm hành chính về TTATGT trên tất cả các tuyến đường nằm trong địa giới hành chính của huyện, thành phố, không phân biệt quốc lộ hay tỉnh lộ.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo:

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành có trách nhiệm quán triệt đến từng cán bộ công chức, viên chức tầm quan trọng và yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp trong chương trỡnh hành động thực hiện năm an toàn giao thông 2012. nêu cao ý thức tự giác và thể hiện tính gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự atgt. triển khai một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Các Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ: Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ chạy xe trên đường) trong quý I năm 2012. chỉ đạo các đơn vị quản lý đường thống kê các đoạn đường thường xảy ra tngt, các vị trí đèo dốc nguy hiểm trên các quốc lộ và tỉnh lộ báo cáo cấp có thẩm quyền để ưu tiên xử lý các vị trí điểm đen theo quy định của bộ gtvt 

phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức thống kê, đề xuất biện pháp xử lý các điểm đấu nối trái phép vào hệ thống đường quốc lộ. xây dựng phương án bảo vệ hành lang atgt đường bộ, bổ xung đầy đủ hệ thống atgt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các khu vực giao cắt giữa đường bộ với đường sắt theo văn bản hướng dẫn của cục đường bộ việt nam.Chỉ đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thực hiện những nội dung sau:

kiên quyết không cấp giấy chứng nhận atkt và bảo vệ môi trường cho những xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn tham gia giao thông. giám đốc trung tâm đăng kiểm chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm định của đơn vị;

Tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát thực hiện kiểm tra liên ngành và tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người và Nghị định số 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, niên hạn sử dụng của xe cơ giới đường bộ; Xây dựng đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thuỷ, trình Sở GTVT phê duyệt trong quý I năm 2012.

Trung tâm đăng kiểm lào cai quản lý sổ chứng nhận kiểm định thông báo xe hết niên hạn sử dụng cho chủ phương tiện biết và niêm yết danh sách xe cơ giới sắp hết niên hạn trong phòng làm thủ tục kiểm định theo quy định và gửi danh sách cho sở gtvt phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông địa phương tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về niên hạn sử dụng của xe cơ giới trên địa bàn quản lý;

trong lĩnh vực đường thuỷ tổ chức kiểm tra rà soát phân loại số phương tiện hiện có theo các văn bản hướng dẫn từ đó đánh giá được khả năng thực hiện đăng kiểm các loại phương tiện thuỷ nội địa sát với thực tế.

Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, trình Sở GTVT ban hành trong tháng 1 năm 2012. Tăng cường quản lý hoạt động vận tải đường bộ, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

          Thanh tra giao thông đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự ATGT; tập trung xử lý các hành vi gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, vi phạm quy định về hoạt động vận tải; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Đẩy mạnh việc thực hiện giai đoạn III của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

          4. Sở Tài chính:

 Đề xuất xã hội hóa nguồn thu  để có kinh phí phục vụ cho phát vận tải công cộng.Xây cơ chế chính tài chính phục vụ cho tác ATGT theo hướng tăng kinh phí cho người trực tiếp tham gia công tác ATGT.

5. Sở Giáo dục và đào tạo:

Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp đoàn, đội và gia đình giáo dục học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có GPLX điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

6. Sở Thông tin và truyền thông:

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; tạo sự đồng thuận của các cơ quan thông tin đại chúng khi thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT và khắc phục ùn tắc giao thông.

          7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trỡnh, nội dung về bảo đảm trật tự atgt, thường xuyên phát sóng các thông điệp về atgt. triển khai kế hoạch tuyên truyền atgt, trước mắt là tuyên truyền về việc đội mũ bảo hiểm, đưa các chương trình giảng dạy pháp luật giao thông, tin bài, hình ảnh lên truyền hình, báo đài, báo viết trong lĩnh vực đảm bảo atgt. phối hợp với ngành công an đưa những hình ảnh các đối tượng vi phạm lên sóng truyền hình và chuyển cho cơ quan công an điều tra xác minh công bố họ tên, cơ quan làm việc, nơi cư trú, biển số xe của người vi phạm.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh các cấp:

Triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT khi tham gia giao thông.

9. an ATGT các huyện, thành phố: có báo cáo hàng tháng về trật tự atgt trên địa bàn mình, phân tích đánh giá và đề ra những giải pháp giảm thiểu tngt ngay cho tháng sau nhằm giúp ban atgt tỉnh tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời. kiên quyết giảm thiểu tngt cho từng tháng và chuyển biến rõ rệt về công tác đảm bảo atgt

10. Văn phòng Ban ATGT tỉnh:

 Kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể và địa phương thực hiện Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2012”, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, định kỳ báo cáo tháng, quí, 6 tháng, 01 năm./.

I.

Nguồn tin: Ban ATGT tỉnh

Tin tức khác