Công đoàn GTVT VN: Tổng kết 5 năm thực hiện NQ số 20/TW (20/08/2012 12:20:56 CH)
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.

                                       Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện NQ 20

Xác định NQ 20 là một văn bản rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, do vậy ngay sau khi ban hành Chương trình hành động số 325 Ctr-CĐN, hằng năm Công đoàn GTVT VN đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện với 3 mục tiêu, 4 nội dung và những chỉ tiêu cụ thể. 52/52 Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của chương trình tới CNVCLĐ. Ban thường vụ Công đoàn GTVT VN đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình gồm 11 đồng chí do một phó chủ tịch Công đoàn ngành làm trưởng ban.

3 mục tiêu, 4 nội dung thực hiện NQ 20

Báo cáo của Ban thường vụ Công đoàn GTVT đánh giá: Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và chương trình hành động của Tổng liên đoàn LĐVN, Công đoàn GTVT VN đã triển khai tới 100% các cấp công đoàn. Trong đó đã tập trung vào việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

        Đồng chí Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện NQ 20

Dưới sự chủ trì điều hành của đồng chí Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và đồng chí Đoàn Văn Bửu, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình hành động 325/Ctr-CĐN, Hội nghị đã tập trung thảo luận vào nội dung: Đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 20, kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn GTVT VN thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Đồng chí Đoàn Văn Bửu, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, Trưởng Ban chỉ đạothực hiện chương trình thực hiện NQ 20 báo cáo kết quả sau 5 năm triển khai

Ngành GTVT hiện có 88.660 CNVCLĐ, trong đó nữ chiếm 23%. Trình độ học vấn, tay nghề của CNVCLĐ ngày càng được nâng cao, hiện trên đại học có 1676 người, chiếm 1,89%; trình độ đại học có 25.546 người, chiếm 28,81%; Cao đẳng có 6134 người chiếm 6,93%; trung cấp có 8743 người, chiếm 9,86%; công nhân kỹ thuật có 38.711 người chiếm 43,66%; lao động phổ thong có 7850 người chiếm 8,85%.

5 năm qua, các cấp công đoàn ngành GTVT đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhằm nâng cao  bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị của ngành. Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình công tác và đã tổ chức 3 đợt kiểm tra thực hiện NQ 20 ở 35 công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc.

                                Đồng chí Lâm Hồng Kỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo- Nữ công Công đoàn GTVT VN
                             báo cáo kết quả phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ ngành GTVT từ 2008 đến nay

Trong quá trình triển khai đã tổ chức cho đoàn viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết và Chương trình hành động của Công đoàn GTVT VN. Nhiều cấp Công đoàn đã gắn với cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với hình thức, nội dung phong phú, góp phần thúc đẩy tốt sự chuyển biến về nhận thức của CNVCLĐ. Công đoàn GTVT VN đã phát 5.000 phiếu điều tra kiến thức pháp luật và 23.000 sổ tay Người lao động cần biết, hơn 2000 áp píc và hơn 1000 ấn phẩm truyên truyền về Đại hội VIII Công đoàn GTVT VN và Đại hội X Công đoàn VN. Thông qua cuộc thi tìm hiểu về Công đoàn VN đã thu hút trên 50 ngàn đoàn viên tham gia. Từ năm 2008 đến nay đã tổ chức hơn 40 lớp tuyên truyền văn hoá giao thông, pháp luật an toàn cho trên 5.000 cán bộ đoàn viên trong toàn ngành.

Đồng chí Lê Ngọc Minh, Trưởng Ban Chính sách- Pháp luật Công đoàn GTVT VN báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật trong rong CNVCLĐ ngành GTVT 5 năm qua

Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, hằng năm Bộ trưởng và Chủ tịch Công đoàn ngành đều có Chỉ thị hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC và Hội nghị người lao động. Hằng năm toàn ngành có từ 98,36-94,86%-88,8% các đơn vị tổ chức thành công hội nghị, đại hội, thông qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng của người lao động cũng như giải đáp các khúc mắc tồn đọng. 94,3% các doanh nghiệp đều hoàn thành việc ký thoả ước tập thể và thành lập hội đồng hoà giải tại doanh nghiệp, 100% các đơn vị đều xây dựng quỹ hỗ trợ công nhân mất việc làm, quỹ xã hội, tình thương để giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn…

                                       Đồng chí Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN trao Bằng khen
                                                  cho các đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện NQ 20

Phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả KHKT vào sản xuất được đẩy mạnh. 100% các cấp công đoàn đều triển khai phong trào thi đua với mục tiêu: “ Kỷ cương- Chất lượng- Hợp tác- An toàn- Hiệu quả”. Thông qua các phong trào thi đua 5 năm qua đã có 2.635 công trình, sản phẩm được hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao. Toàn ngành có gần 5.000 sáng kiến cải tiến làm lợi gần 400 tỷ đồng. Thông qua đó 86 cá nhân được Tổng liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo, 9.387 tập thể, cá nhân được Thủ tướng, Tổng liên đoàn LĐVN, Bộ GTVT, Công đoàn GTVT VN tặng Bằng khen.

                Đồng chí Đoàn Văn Bửu, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN, trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Trong phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ ngành GTVT 5 năm qua đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, từ phong trào này, nữ CNVCLĐ ngành GTVT được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều chị em đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo các cấp.

 Hoàn thành mục tiêu phát triển 18.136 đoàn viên

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn luôn được các cấp công đoàn ngành GTVT VN chú trọng, quan tâm đặc biệt. 5 năm qua các cấp công đoàn đã thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động, tăng cường các hoạt động ngành nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ, bộ phận đến cấp ngành. Thông qua đó đã 49 công đoàn đã ký cam kết phát triển đoàn viên, thành lập mới 165 công đoàn cơ sở, phát triển thêm được 18.136 đoàn viên.

Đồng chí Đào Thị Minh Hiển, Trưởng Ban tổ chức Công đoàn GTVT VN báo cáo tình hình phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Đặc biệt, 5 năm qua, việc phân loại công đoàn cơ sở đã đi vào thực chất hơn, qua việc chấm thang 100 điểm rõ ràng, phù hợp với từng loại hình cơ quan, doanh nghiệp. Qua đánh giá hằng năm có trên 82% Công đoàn đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh, 46,8% đạt tiêu chuẩn Công đoàn VMSX.

Hoạt động của Công đoàn GTVT VN có sự đổi mới sâu sắc về mọi mặt. Chủ trương cũng như các chương trình công tác của Công đoàn ngày càng sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu của cơ sở. Nội dung sinh hoạt công đoàn ngày càng được vận dụng linh hoạt, thu hút được quần chúng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nhìn chung 5 năm qua, việc làm đời sống của CNVCLĐ ngành GTVT được đảm bảo và nâng cao. Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ mà nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần to lớn vào việc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ, cùng toàn Ngành phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng được giao. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của ngành.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Cùng với những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thảo luận phân tích một hạn chế, đó là, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân, lao động như nhà ở, tiền lương, thu nhập, thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động chưa thực sự được đầu tư đúng mức; công tác triển khai học tập Nghị quyết cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nên kết quả đạt được còn hạn chế. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn còn diễn ra khá phổ biến, vẫn còn tình trạng nợ đọng lương, bảo hiểm xã hội. Công tác bảo hộ lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động tuy có tiến bộ, nhưng tai nạn lao động vẫn chưa giảm và bệnh nghề nghiệp vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

                                           Đồng chí Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN
                                          giới thiệu về một số điểm của Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động sửa đổi

Hội nghị đưa ra 3 kiến nghị cụ thể với Đảng, Nhà nước, 2 kiến nghị với Tổng liên đoàn LĐVN và đề ra 7 giải pháp cho giai đoạn mới. Đó là việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện NQ 20 của Công đoàn GTVT VN; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, pháp luật cho CNVCLĐ, đổi mới phương pháp tuyên truyền, duy trì tổ chức các phong trào thi đua, tập trung phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng đoàn viên…

Theo http://giaothongvantai.com.vn