Lào Cai chính thức cấp , đổi Giấy phép lái xe mẫu mới bằng vật liệu PET từ ngày 15 tháng 11 năm 2012. (14/11/2012 3:28:09 CH)
  Sau khi lắp đặt hệ thống thiết bị theo tiêu chuẩn quy định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và vận hành thử từ ngày 15/10/2012 đến nay đã ổn định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai chính thức đưa vào sử dụng Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET. trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho các đối tượng cụ thể như sau:
 

Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012:

Áp dụng cho các trường hợp sau: cấp đổi cho những người có Giấy phép lái xe ô tô đến hạn đổi, những người có Giấy phép lái xe ô tô quá hạn dưới 3 tháng (không phải sát hạch lại); cấp lại cho những người có Giấy phép lái xe ô tô và mô tô bị mất, bị hỏng.

 Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012:

 Áp dụng cho Giấy phép lái xe ô tô, mô tô trong các trường hợp: cấp mới; cấp đổi cho những người có Giấy phép lái xe đến hạn đổi; cấp lại cho những người có Giấy phép lái xe bị mất, bị hỏng và quá hạn.

 

                                                  (Mặt trước và mặt sau của GPLX mới bằng vật liệu PET)

Quy trình cấp và thủ tục, hồ sơ:

Quy trình cấp mới, đổi, cấp lại vẫn thực hiện theo thủ tục hành chính đã niêm yết công khai tại cơ sở đào tạo và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ phải nộp bao gồm:

A. Cấp mới: Hồ sơ nộp theo quy định được niêm yết công khai tại các cơ sở đào tạo;

B. Cấp đổi, cấp lại (Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp): Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT bao gồm:

1) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định;

2) Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc);

3) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

4) Bản sao chụp giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn giấy phép lái xe);

5) 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân (ảnh có phông nền màu xanh).

6) Trường hợp người cấp đổi hoặc cấp lại GPLX ô tô, nếu đã có GPLX từ hạng A1 đến A4 thì phải nộp kèm theo bản sao chụp GPLX và hồ sơ gốc (nếu còn hồ sơ gốc) tương ứng với hạng GPLX đã có.

* Lưu ý: Người có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy phép lái xe phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT để kiểm tra nhận dạng, xác nhận thông tin cá nhân và ký vào đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Lệ phí cấp, đổi Giấy phép lái xe theo mẫu mới là 135.000,00 đồng/lần – giấy phép.

 Giấy phép lái xe đã cấp trước đây vẫn còn thời hạn sử dụng sẽ được tiếp tục sử dụng theo quy định.

          Sở Giao thông vận tải Lào Cai thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.

 

Nguồn tin: Sở GTVT Lào Cai