Đề thi, đáp án thi tốt nghiệp THPT 2009 - Môn Toán  (08/06/2009 )

Bao gồm đề thi và đáp án môn Toán - Giáo dục trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên. Lựa chọn tệp cần tải dưới đây.

 

                                                                                                       Sở GD&ĐT Lào Cai

Tài liệu kèm theo
DeCtToan_GDTX.pdf