SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2012 - 2013 (phần 1)
(22/02/2013 3:20:18 CH)
 

TT

Họ tên

Đơn vị

Đề tài

Môn

Đim (thang 100)

Ghi chú

1

Vũ Xuân Quế

Trường THPT số 4 Văn Bàn

Nâng cao hiệu quả học tập môn Vật lí của học sinh lớp 12A3 trường THPT số 4 Văn Bàn trong học kỳ 2 qua phương pháp hoạt động nhóm.

Vật lý

85

NCKHTải file.

2

Lã Mạnh Cường

Trường THPT số 3 Văn Bàn

Giải pháp nhằm huy động và duy trì số lượng…

Quản lý

72

Tải file. 

3

Lương Cao Thắng

Trường THPT số 3 Văn Bàn

Sử dụng video, thí nghiệm ảo…

Vật lý

80

Tải file.

4

Hoàng Văn Phong

Trường THPT số 3 Văn Bàn

Một số giải pháp quản lý…

Quản lý

80

Tải file.

5

Nguyễn Văn Luật

Trường THPT số 3 Bảo Yên

Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép…

Sinh học

76

Tải file.

6

La Xuân Đào

Trường THPT số 3 Bảo Thắng

Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của Menđen Sinh học lớp 12.

Sinh học

73

Tải file.

7

Nguyễn Thị Xuân Mai

Trường THPT số 3 Bảo Thắng

  Áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch.

Hóa học

75

Tải file.

8

Vi Thị Hoài Mơ

Trường THPT số 3 Bảo Thắng

Một số biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường THPT số 3 - Bảo Thắng.

Quản lý

78

Tải file.

9

Trần Thế Sơn

Trường THPT số 3 Bảo Thắng

Khai thác, sử dụng kênh hình sách giáo khoa sinh học lớp 12 để dạy chương trình cơ chế di truyền và biến dị.

Sinh học

86

Tải file.

10

Nguyễn Văn Công

Trường THPT số 2 Văn Bàn

Tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12A1  trường THPT Số 2 Văn Bàn tránh sai sót khi tính tích phân.

Toán

72

Tải file.

11

Hán Hữu Thọ

Trường THPT số 2 Si Ma Cai

Sử dụng công nghệ thông tin…

GDCD

75

Tải file.

12

Trần Phương Quy

Trường THPT số 2 Si Ma Cai

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy …

Sinh học

79

Tải file.

13

Nguyễn Quang Hưng

Trường THPT số 2 Sa Pa

Một số biện pháp quản lý…

Quản lý

80

Tải file.

14

Lù Văn Thành

Trường THPT số 2 Mường Khương

Phương pháp giải bài tập muối nhôm ….

Hóa học

72

Tải file.

15

Nguyễn Trọng Đoan

Trường THPT số 2 Mường Khương

Dạy học truyện ngắn "Rừng xà nu" cho học sinh lớp 12 trong mối tương quan với sử thi "Đăm săn"

Ngữ văn

74

NCKH Tải file.

16

Trần Thị Chi Mai

Trường THPT số 2 Mường Khương

Khai thác hiệu quả sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong giảng dạy và học tập Địa lý lớp 12

Địa lý

85

Tải file.

17

Vương Thị Nguyên

Trường THPT số 2 Bát Xát 

Ứng dụng công nghệ thông tin…

Địa lý

74

Tải file.

18

Dương Quỳnh Hương

Trường THPT số 2 Bát Xát 

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực…

Ngữ văn

75

Tải file.

19

Hoàng Văn Huy

Trường THPT số 2 Bảo Yên

Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề …

Sinh học

72

Tải file.

20

Đỗ Minh Đông

Trường THPT số 2 Bảo Yên

Một số kinh nghiệm...

Thể dục

79

Tải file.