SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2011 - 2012 (phần 2: lĩnh vực Quản lý)
(09/04/2012 4:47:35 CH)

TT

Lĩnh vực

Tên sáng kiến kinh nghiệm

Họ và tên

Đơn vị

29

Quản lý

Công tác giáo dục xây dựng  giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường PTDT nội trú Bắc Hà tải file

Hà Thị Thái

PTDTNT Bắc Hà

30

Quản lý

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT tải file

Nguyễn Thị Phương

THPT Chuyên

31

Quản lý

Một số giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh năng khiếu trong trường THPT Chuyên Lào Cai tải file

Nguyễn Trường Giang

THPT Chuyên

32

Quản lý

Quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai tải file

Phạm Thị Thu Khuê

THPT Chuyên

33

Quản lý

Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai tải file

Nguyễn Thế Dũng

THPT DTNT tỉnh

34

Quản lý

Biện pháp quản lý "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở trường THPT số 1 Bắc Hà  tải file

Lưu Thị Minh Đức

THPT số 1 Bắc Hà

35

Quản lý

Một vài kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức hoạt động GD ngoài giờ lên lớp tại trường THPT số 1 Bắc hà tải file

Nguyễn Thị Tâm

THPT số 1 Bắc Hà

36

Quản lý

Bồi dưỡng chuyên môn tải file

Nguyễn Đắc Sơn

THPT số 1 Bảo Thắng

37

Quản lý

Một số biện pháp nâng cao năng lực giáo viên tải file

Phạm Thanh Hải

THPT số 1 Bảo Yên

38

Quản lý

Biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT số 1 Bảo Yên tải file

Ngô Thị Nghi

THPT số 1 Bảo Yên

39

Quản lý

Thiết lập và sử dụng dịch vụ Google apps for Education của trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tải file

Nguyễn Anh Thuấn

THPT số 1 TP Lào Cai

40

Quản lý

Tổ chức tự đánh giá và cải tiến chất lượng trường THPT tải file

Đỗ Minh Tâm

THPT số 1 TP Lào Cai

41

Quản lý

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học ở trường THPT tải file

Mai Thị Hiền

THPT số 1 TP Lào Cai

42

Quản lý

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT số 1 Văn Bàn tải file

Phạm Vinh Quang

THPT số 1 Văn Bàn

43

Quản lý

Thực trạng và một số biện pháp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tải file

Nguyễn Thị Minh Huế

THPT số 1 Văn Bàn

44

Quản lý

Một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường THPT số 2 Bắc Hà góp phần thực hiện chủ đề  “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” năm học 2010 – 2011. tải file

Vũ Thu Hường

THPT số 2 Bắc Hà

45

Quản lý

Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm đổi mới phương pháp ở trường THPT số 2 huyện Bảo Yên trong giai đoạn hiện nay tải file

Đặng Minh Khương

THPT số 2 Bảo Yên

46

Quản lý

Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THPT số 2 Sa Pa  tải file

Nguyễn Quang Hưng

THPT số 2 Sa Pa

47

Quản lý

Biện pháp quản lý GDHN qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp  tải file

Trịnh Công Bằng

THPT số 2 TP Lào Cai

48

Quản lý

Đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy và học tải file

Lê Thế Vinh

THPT số 2 TP Lào Cai

49

Quản lý

Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT số 3 thành phố Lào Cai tải file

Trần Văn Lý

THPT số 3 TP Lào Cai

50

Quản lý

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT số 3 TP Lào Cai tải file

Nguyễn Thị Bình

THPT số 3 TP Lào Cai

51

Quản lý

Một vài kinh nghiệm bước đầu trong việc huy độngnguồn lực tài chính thực hiện công tác xã hội hóa tải file

Nguyễn Minh Tuân

THPT số 4 Văn Bàn

52

Quản lý

Biện pháp chỉ đạo công tác kiểm tra toàn diện giáo viên ở TT GDTX Bắc Hà tải file

Nguyễn Thị Yến

TT GDTX Bắc Hà

53

Quản lý

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở TT GDTX Bảo Yên tải file

Nguyễn Gia Ninh

TT GDTX Bảo Yên

54

Quản lý

Đổi mới công tác quản lý quá trình dạy và học tại TT GDTX Mường Khương tải file

Lê Thúy Hậu

TT GDTX M. Khương

55

Quản lý

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của TT GDTX số 1 Lào Cai tải file

Ngô Thị Ly

TT GDTX số 1 TP Lào Cai

56

Quản lý

Một số biện pháp nhằm đem lại hiệu quả trong việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tại các trung tâm học tập cộng đồng. tải file

Hoàng Ngọc Vân

TT GDTX Văn Bàn

57

Quản lý

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn tải file

Lương Cảnh Toàn

TT GDTX Văn Bàn

58

Quản lý

Quản lý giáo dục đạo đức trong trung tâm Giáo dục thường xuyên tải file

Lương Thị Huỳ

TT KTTH-HNDN&GDTX

59

Quản lý

Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng đội ngũ của trung tâm GDTX tải file

Đặng Đức Thái

TT KTTH-HNDN&GDTX

Sở GD&ĐT Lào Cai