Skip Navigation Links
Bỏ qua liên kết điều hướng
Tìm kiếm
Giới thiệu chung
Tin tức
Đề tài NCKH - SKKN
Hệ thống ISO Sở GD&ĐT
Khuyến học
Lịch tiếp dân
Liên kết website
Tài nguyên
Tổ chức bộ máy
Thi và tuyển sinh
Thủ tục hành chính
Văn bản giáo dục đào tạo
Công đoàn ngành
Giáo dục chuyên nghiệp
Lịch công tác Lãnh đạo
Phòng truyền thống
Sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả
Bỏ qua liên kết điều hướng
Giới thiệu
Tin công đoàn
Tổ chức bộ máy
Văn bản
 
Giới thiệu chung về Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai  (06/04/2010 )
 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ:  Nhà hợp khối số 4, đường 30 tháng 4, phường Bắc Lệnh - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại:  020.3821366   -   Fax: 020.3842425.

Email: congdoannganh@laocai.edu.vn.

Website: http://portal.laocai.gov.vn:2009/sgddt -> Sở Giáo dục và Đào tạo -> Công đoàn ngành.

 

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai là Công đoàn cấp trên cơ sở, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; thực hiện sự chỉ đạo mang tính ngành nghề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm 17 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Công đoàn Giáo dục Lào Cai trực tiếp chỉ đạo 42 CĐCS với 1690 công nhân viên chức, lao động. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 9 công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố với 14.679.000 công nhân viên chức, lao động.