Giới thiệu chung về Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai  (06/04/2010 )
 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ:  Nhà hợp khối số 4, đường 30 tháng 4, phường Bắc Lệnh - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

Điện thoại:  020.3821366   -   Fax: 020.3842425.

Email: congdoannganh@laocai.edu.vn.

Website: http://portal.laocai.gov.vn:2009/sgddt -> Sở Giáo dục và Đào tạo -> Công đoàn ngành.

 

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai là Công đoàn cấp trên cơ sở, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; thực hiện sự chỉ đạo mang tính ngành nghề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2008- 2013 gồm 17 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Công đoàn Giáo dục Lào Cai trực tiếp chỉ đạo 42 CĐCS với 1690 công nhân viên chức, lao động. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh chỉ đạo 9 công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố với 14.679.000 công nhân viên chức, lao động.