Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo chu kỳ 5 năm
(24/10/2011 4:54:17 CH)Theo Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 5 năm/lần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ đồng thời thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Việc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan, đúng pháp luật và trung thực, công khai, minh bạch.

4 bước kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư quy định, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non gồm 4 bước.

 Tự đánh giá của trường mầm non; Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non; Đánh giá ngoài trường mầm non; Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Bước 1: Tự đánh giá của trường mầm non. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của trường với ít nhất 5 thành viên. Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng về các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Bước 2: Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non. Trong bước này, Trường mầm non cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: Công văn đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Báo cáo tự đánh giá. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và gửi hồ sơ đã được chấp nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Đánh giá ngoài trường mầm non. Bước này bao gồm các việc nghiên cứu hồ sơ đánh giá; khảo sát sơ bộ tại trường mầm non; khảo sát chính thức tại trường mầm non; dự thảo báo cáo đánh giá ngoài; lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

Đoàn đánh giá ngoài trường có từ 5 đến 7 thành viên, do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường mầm non đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Bước 4: Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2011.

Theo cổng TTĐT Chính phủ