Chỉ thị số: 01/2013/CT-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(03/06/2013 9:28:44 SA)
Nhấp chuột để xem nội dung CT012013UBND.doc