Trường Chính trị tỉnh Lào Cai Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-Hành chính khóa 48
(28/07/2011 8:25:11 SA)
 

Ngày 29/6/2011, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Si Ma Cai, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-Hành chính khóa 48 cho 58 học viên tại huyện Si Ma Cai.

Tới dự có đồng chí Lý Seo Vảng - Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Giàng A Hòa - UVBTV-Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV huyện ủy Si Ma Cai, đồng chí Nguyễn Gia Lợi - Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quyết định số 661/QĐ-TU, ngày 24/6/2009 của tỉnh ủy Lào Cai về việc  mở lớp "Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính khóa 48 hệ vừa học vừa làm" Tại trung  tâm chính trị huyện Si Ma Cai, chính  thức được khai giảng vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Sau thời 2 năm học tập và rèn luyện, đến nay lớp học đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo quy định; Với 7 phần  nội dung được thực hiện trong 8 tháng, thời gian thực học là 1.760 tiết. Cụ thể các phần học như sau: Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, nhà nước và pháp luật XHCN; Khoa học hành chính; Những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng  an ninh; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể và tình nhiệm vụ của địa phương.

Trong thời gian diễn ra khóa học, toàn thể học viên đã thực hiện tốt quy chế học tập của nhà trường đề ra, đảm bảo thời gian nghe  giảng, ghi chép bài, thảo luận …với  thái độ nghiêm túc. 100% học viên đã tham gia đầy đủ các phần học, thực hiện và hoàn thành tốt các  bài thu hoạch, bài kiểm tra, bài thi và 1 bài tiểu luận cuối khóa. Kết quả học tập: Có 4 học viên đạt loại giỏi; 7 học viên đạt loại khá; 47 học viên đạt trung bình.

Tại lễ bế giảng đồng chí Nguyễn Gia Lợi - Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Lào Cai đã trao băng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị-Hành chính  cho 37 học viên và trao giấy chứng  nhận đã học xong chương trình lý luận chính trị-Hành chính khóa 48 cho 21 học viên; đồng thời trao giấy khen của trường chính trị tỉnh lào Cai cho 6 học viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Bế giảng , đồng chí Lý Seo Vảng - Phó bí thư thường trực huyện ủy Si Ma Cai đã biểu dương, ghi nhận những kết quả học tập của các học viên; đồng chí mong muốn trong thời gian tới Trường chính trị tỉnh Lào Cai mở thêm nhiều lớp Lý luận chính trị-Hành chính tại huyện Si Ma Cai; các học viên cần tiếp tục tạo điều kiện đi học các lớp cao hơn, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực nghiệp vụ chuyên môn, tích cực vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi  các mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn huyện./

Phạm Chinh