Bỏ qua liên kết điều hướng
Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của UBDT về Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân ộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
(14/10/2013 9:13:32 SA)
Số văn bản 447/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 19/9/2013
Người ký Bộ trưởng, chủ nhiệm: Giàng Seo Phử
Trích yếu Về Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân ộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.
Cơ quan ban hành Ủy Ban Dân tộc
Phân loại Quyết định

Tệp đính kèm:

447/QĐ-UBDT

Phòng Dân tộc

Tin tức khác