Quyết định 53/2011/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ LĐ-TBXH
(15/10/2011 3:21:18 SA)
Số văn bản 53
Ký hiệu 2011/QĐ-TTG
Ngày ban hành 27/09/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

  Tệp đính kèm
QD53TTG.PDF

http://www.chinhphu.vn