• Thời tiết
  • Ngoại tệ
Weather

24o C
Trời có mây
Độ ẩm 95%
Tốc độ gió 0 km/giờ
Tin nổi bật

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới là một trong 62 huyện nghèo theo nghị quyết 30a của Chính phủ, huyện nằm ở phía đông của tỉnh Lào Cai; vốn nhiều truyền thống lịch sử, văn hóa, có tổng dân số trên 56 nghìn người; gồm 14 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chiếm 89,7% là dân tộc thiểu số. Những phong tục tập quán truyền thống, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc được gìn giữ, bảo vệ và từng bước phát huy đã góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin trong huyện

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới là một trong 62 huyện nghèo theo nghị quyết 30a của Chính phủ, huyện nằm ở phía đông của tỉnh Lào Cai; vốn nhiều truyền thống lịch sử, văn hóa, có tổng dân số trên 56 nghìn người; gồm 14 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó chiếm 89,7% là dân tộc thiểu số. Những phong tục tập quán truyền thống, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể các dân tộc được gìn giữ, bảo vệ và từng bước phát huy đã góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

VB chỉ đạo điều hành
VB hướng dẫn
Thống kê
Số người đang online
6
Tổng số truy cập
2.612.032