Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013
(19/09/2013 10:16:39 SA)
 

Tại hai kỳ họp Hội đồng tuyển dụng vào các ngày 16/8/2013 và 10/9/2013 đã được Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 thống nhất phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 với kết quả như sau:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013 vào Cục Thuế (trong số 24/63 Cục Thuế có chỉ tiêu xét tuyển dụng) - kèm theo kết quả chấm điểm hồ sơ (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp), điểm ưu tiên (nếu có) theo Quyết định số 1568/QĐ-HĐTD ngày 11/9/2013 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng Tổng cục Thuế năm 2013 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều  kiện phỏng vấn để xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả chấm điểm hồ sơ, nếu thấy có sai sót của Hội đồng xét tuyển trong việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp thì người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả chấm điểm hồ sơ về Cục Thuế nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.(Mẫu đơn phúc khảo kết quả chấm điểm hồ sơ đính kèm);

- Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 11/9/2013 đến hết ngày 25/9/2013 (sáng từ 8 h00 phút đến 11h 30, chiều từ 13h30 phút đến 17h 00 phút). Không giải quyết nhận đơn phúc khảo kết quả chấm điểm hồ sơ đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

 Quyet dinh va danh sach dinh kem:

gdt.gov.vn