Cục Thuế Lào Cai hướng dẫn đơn vị nộp Báo cáo tài chính (đính kèm thuyết minh BCTC) khi khai thuế qua mạng
(31/01/2013 10:11:05 SA)

CỤC THUẾ LÀO CAI HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(ĐÍNH KÈM THUYẾT MINH BCTC) KHI KHAI THUẾ QUA MẠNG 

           

 

Bước 1: Người nộp thuế làm báo cáo tài chính trên phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bản mới nhất HTKK 3.1.5). Do phần mềm HTKK mục Báo cáo tài chính (Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) thiếu Bản thuyết minh báo cáo tài chính và mục Báo cáo tài chính (Quyết định 48/2006/QĐ-BTC) thiếu Bản thuyết minh báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản. Do đó. Đơn vị thực hiện làm Bản thuyết minh báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản trên word hoặc excell.           

 

Bước 2: NNT thực hiện ký “xác nhận” (báo cáo tài chính) theo ký điện tử Ofline, gửi tờ khai. Sau đó xuất hiện nút C:\DOCUME~1\nttung\LOCALS~1\Temp\SNAGHTMLc89dc9.PNG trong cột “Gửi phụ lục” cho phép đính kèm thuyết minh báo cáo tài chính

 

- NNT Click chuột vào nút C:\DOCUME~1\nttung\LOCALS~1\Temp\SNAGHTMLc89dc9.PNG trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm phụ lục  thuyết minh BCTC vào tờ khai

- NNT chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục”, sau khi chọn file phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Ký điện tử”:

- NNT nhập số PIN để ký điện tử lên file phụ lục, sau đó nhấn “Xác nhận”:

- Sau khi “Xác nhận” sẽ có danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục.

- NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính:

- NNT có thể đính kèm thêm phụ lục, xóa phụ lục, xem lại tờ khai hoặc phụ lục.

- NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đã đính kèm bảng kê đến CQT.

- Sau khi NNT gửi thành công tờ khai và bảng kê đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hòm thư điện tử của NNT.

TTHT