Cục Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn gửi quyết toán thuế TNCN năm 2012
(31/01/2013 10:09:32 SA)

HƯỚNG DẪN GỬI  QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2012

       Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2012 chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (Chậm nhất là ngày 01/4/2013). Để tránh tình trạng quá tải khi nhận quyết toán thuế TNCN tại Cơ quan thuế. Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn trình tự các bước gửi quyết toán thuế TNCN năm 2012 cho NNT trên địa bàn như sau:

          A. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN THUẾ

           1. NNT nộp hồ sơ khai giấy cho Cơ quan quản lý trực tiếp quản lý đơn vị chi trả thu nhập (Hồ sơ giấy được in trực tiếp tại phần mềm HTKK) bằng một trong các hình thức:

          + Nộp trực tiếp tại Cơ quan thuế.

          + Gửi qua đường bưu điện:

          Địa chỉ nhận: Phòng tuyên truyền và hỗ trợ NNT

          Đường 1/5, tổ 15 phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai.

           2. Gửi file dữ liệu quyết toán thuế TNCN qua trang TNCN online:

          Bước 1. Sau khi làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK 3.1.5 hoặc trên ứng dụng QTTNCN 3.0.2  thì tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân thực hiện kết xuất file dữ liệu (chọn đường dẫn lưu tại save in)

            Lưu ý: Tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân không được sửa tên file định dạng.

            Bước 2: Gửi file dữ liệu qua trang web: Http://tncnonline.com.vn

            - Trên thanh công cụ chọn: Quyết toán thuế -> chọn tổ chức, cá nhân.

          Tại đây yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ các chỉ tiêu có đánh dấu (*)

           => Chọn gửi file dữ liệu quyết toán: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và nhấn nút browse để chọn đường dẫn lưu dữ liệu file quyết toán => bấm gửi file.

          B. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ QUA MẠNG

          Đối với các trường hợp Tổ chức chi trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì đơn vị làm hồ sơ quyết toán trên phần mềm HTKK 3.1.5, Sau khi kết xuất file thì gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua mạng (Đơn vị không phải nộp hồ sơ khai giấy tại bộ phận một cửa và kết xuất file dữ liệu).

            Lưu ý các cá nhân khi được miễn giảm thuế được miễn theo Thông tư số 140/TT-BTC thì đơn vị chi trả thu nhập phải tổng hợp số thuế miễn tại phụ lục 27/MT-TNCN nộp kèm tờ khai 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK.

          Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, Đề nghị NNT liên hệ trực tiếp tới Phòng thuế TNCN (Điện thoại 0203825025) hoặc phòng tuyên truyền và hỗ trợ (ĐT 0203824759).


TTHT