Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Công an tỉnh » Văn bản qui phạm pháp luật
rss
 
Nghị định 71/2012/NĐ-CP  (26/09/2012 )
  Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, toàn văn nghị định tệp đính kèm ND71-CP.doc