Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam(Trung Quốc) về việc luân phiên tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung tại Lào Cai - Việt Nam và Hà Khẩu - Trung Quốc. Ngày 12/11, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành, Khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.