Giải thể thao Khu Công nghiệp Tằng Loỏng được tổ chức thường niên vào giữa tháng năm, để chào mừng Tháng Công nhân và kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890- 19/05/2016)