Bát Xát chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn  (21/08/2013 )
 

Xác định vai trò của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là cơ sở để các địa phương thúc đẩy sản xuất phát triển kinh tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu người dân nâng cao kiến thức, kỹ thuật trong lao động, thời gian qua, Bát Xát đã tích cực triển khai sâu rộng đề án trên địa bàn huyện. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ huyện đến các xã thị trấn, sự vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Để triển khai đề án đào tạo nghề cho người lao động đạt được hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân, nhất là những người thuộc các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn huyện đã đã sớm ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn của huyện giai đoạn 2011-2015 và thành lập Ban chỉ đạo đề án, Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Hàng năm đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đã triển khai đến 23 xã, thị trấn. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với phòng Lao động - TBXH và trung tâm dạy nghề huyện tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn;  tổ chức triển khai điều tra, khảo sát và đăng ký nhu cầu học nghề của lao động trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các xã triển khai xây dựng phương án đào tạo nghề cho lao động nông thôn một cách cụ thể, sát thực, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến chương trình của đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện triển khai tích cực. Huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu và những ưu đãi của đề án để người dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến những đối tượng trong độ tuổi lao động, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, diện chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác… Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người lao động về vai trò quan trọng của công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn đã được nâng lên. Hàng năm, tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, đây là tiền đề để xây dựng các chương trình và mở các lớp dạy nghề phù hợp cho từng năm và từng địa phương. Đồng thời kết hợp lồng ghép chương trình dạy nghề, giải quyết việc làm với các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác như chương trình xóa đói, giảm nghèo các chương trình hỗ trợ nông dân và người nghèo phát triển kinh tế hộ .

 Trong hơn 2 năm thực hiện đề án số lao động được học nghề theo các trình độ (cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng): 3843 người, đạt 53% so với đề án .  Với 11 nghề được đào tạo số lao động đã học xong( số tốt nghiệp): 3760 người đạt 54,6% so với đề án; Số người có việc làm: 2820/3760 = 75%..

Phòng Lao động – TBXH là Phó trưởng ban thường trực Đào tạo nghề cho người lao động đã chủ động phối hợp với huyện đoàn và Hội phụ nữ xây dựng kế hoạch và tổ chức tư vấn, tuyên truyền giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động trực tiếp tại 23 xã, thị trấn với số lao động được tư vấn trên 800 người. Số người được khảo sát: 1741 người( riêng năm 2013 số người được khảo sát: 750 người).  Các xã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên… trường Trung cấp nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, mở lớp dạy nghề tại địa phương và tư vấn cho người lao động lựa chọn nghề, giải quyết việc làm sau đào tạo cho 1563/9.816 = 15,9%.

 Để mở các lớp dạy nghề hiệu quả, huyện đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề trong và ngoài huyện tập trung dạy các nghề phổ biến như: chăn nuôi, thú y,  sửa chữa xe máy,  biến gỗ rừng trồng, kỹ thuật trồng nấm, sản xuất rau an toàn, điện dân dụng, gò hàn…  đội ngũ giáo viên dayh nghề thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, để truyền đạt đến học viên. Huyện rất quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra các lớp học. Qua kiểm tra, giám sát nhìn chung cơ sở dạy nghề đã tích cực đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị dạy nghề; đổi mới nội dung chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, qua chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại điển hình, nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. nhận thức của cán bộ các cấp và người dân nói chung, người lao động nói riêng về vị trí, vai trò, tác dung của công tác đào tạo nghề từng bước được nâng lên; chất lượng nguồn nhân lực của huyện đã được cải thiện đáng kể, người lao động sau khi được đào tạo đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học kỹ thuật áp dụng vào việc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bản thân và gia đình

Ðể phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới công tác dạy nghề và giải quyết việc làm tiếp tục gắn với quy hoạch phát triển kinh tế của huyện và của từng xã.  huyện Bát Xát tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn, khảo sát, thống kê và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn tiếp theo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề của huyện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế. Cùng với đó là tăng cường các nguồn lực cho vay vốn để các hộ được vay sau học nghề phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả tự tạo việc làm, tăng thu nhập sau học nghề, phát triển kinh tế hộ.

Có thể khẳng định rằng, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giúp người dân thay đổi nhận thức, nắm bắt kỹ thuật sản xuất tiên tiến, nâng cao năng suất lao động. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành của huyện đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống người dân nâng cao, an ninh chính trị, trật từ an toàn xã hội giữ vững. Việc thực hiện đề án đã mở ra nhiều cơ hội cho người lao động nông thôn trong huyện tìm được việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

Hoàng Trường