HIỆU QUẢ TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA KHU DÂN CƯ” TẠI XÃ PHÌN NGAN.
(15/03/2012 9:06:59 CH) 

Bằng việc đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ở khu dân cư", đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Phìn Ngan đã có những khởi sắc, một số hủ tục lạc hậu được xóa bỏ.

 

Với đặc điểm là một xã vùng cao khó khăn của huyện Bát Xát. Đồng bào định cư ở đây chủ yếu là người Dao chiếm 98%,  sinh sống  trên  14 thôn bản. Trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, đường giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Từ những khó khăn đó, Mặt trận Tổ quốc xã Phìn Ngan đã chú trọng xây dựng các phong trào, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Ngay từ khi cuộc vận động trên được triển khai, Đảng uỷ xã đã xác định Cuộc vận động này là động lực, là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, Uỷ ban MTTQ xã đã chủ động bám sát nghị quyết của Đảng bộ huyện Bát Xát, nghị quyết Đảng bộ xã Phìn Ngan, nghị quyết HĐND xã để chỉ đạo kịp thời. Trong năm qua, MTTQ xã Phìn Ngan đã thực hiện xuất sắc 6 nội dung của cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” và đã thu được kết quả nổi bật. Trong phong trào vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bà con trong xã đã giúp đỡ nhau về ngày công, cây con giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất. Ngoài việc đưa 100% giống lúa mới vào sản xuất, bà con đã đưa vào gieo trồng 30 ha cây lạc, trên 150 ha ngô các loại, cây trồng khác như: sắn, chuối, dưa hấu, su su… cũng được đẩy mạnh, nhiều mô hình kinh tế trang trại nhỏ được chú trọng. Từ đó nâng cao thu nhập cho bà con, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 523.000đ/người/tháng Số hộ nghèo giảm từ 287 hộ năm 2010 xuống còn 236 hộ năm 2011. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ “ vì người nghèo”; quỹ “đền ơn đáp nghĩa”,…. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn.

Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận xã Phìn Ngan đã tích cực phối hợp với các chi bộ, trưởng thôn, tổ chức được 40 buổi tuyên truyền với 1.500 lượt người nghe ngoài việc phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn bản, việc tuyên truyền chống cưới tảo hôn, chống thả rông gia súc, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu cũng được quan tâm chú trọng . Cuối năm 2011 đã có 339 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 7 khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến, 7 khu dân cư đạt tiêu chuẩn làng văn hóa, các hủ tục lạc hậu trong việc ma chay cưới hỏi đã không còn tồn tại, không còn hiện tượng cưới tảo hôn. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện và nâng cao, đã có 184/469 hộ dân được sử dụng điện, 70% số hộ dân có đài, tivi, 60% số hộ dân có xe gắn máy, đường giao thông thiên thôn được tu sửa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trao đổi hàng hóa. Công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế được chú trọng, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn ổn định, bà con yên tâm làm ăn sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Bước sang năm 2012 này, Ban mặt trận tổ quốc xã Phìn Ngan đang tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cho bà con các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là các chính sách ưu đãi về phát triển kinh kế, văn hóa, giáo dục… đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong xã. Với nền tảng vững chắc là sức mạnh đoàn kết cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể nhân dân các dân tộc xã Phìn Ngan đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phạm Thúy